Obrazy, kresby a plastiky Petra Hejného

Umění a design - obrázek Malíř, sochař, básník, hudební skladatel, člen Stamicova kvarteta a Sdružení pražských malířů vystavuje do 15.3. v Městském divadle Kolín v prostoru studiové scény Pod Točnou.

foto k článkuZ mnoha postav starořeckých bájí nám zůstaly v povědomí do nynějška jen některé. Náleží k nim také bohyně Múzy. Skoro každý kulturní člověk ví, že nějak souvisely s uměním, ale možná už neví jak, a pokud mu uvízlo v paměti, že představovaly různá tvůrčí odvětví, nepamatuje si, která. Nuže, bylo to několik druhů poezie, zpěv a hudba vůbec, tanec a divadlo, ale také věda, zejména dějepis a astronomie. Všimněte si, že o výtvarném umění tu nepadlo ani slovo – reprezentovat je nebylo úkolem žádné Múzy.

foto k článkuPřesto, navzdory antické mytologii, se múzická odvětví umění s výtvarnými disciplínami občas druží, snad nejvíc s malířstvím. Malují a kreslí literáti, herci i hudebníci, a k těm patří i Petr Hejný, virtuos na violoncello a violu da gamba, hudební skladatel, malíř a sochař zároveň. Ke všem těmto oborům však nemá stejný vztah. Pro veřejnost je to především hudební interpret, ale sám klade větší důraz na svou činnost skladatelskou, poněvadž hraní cizích skladeb pokládá za aktivitu méně tvůrčí než komponování, které mu umožňuje vyjádřit se plněji, výrazněji, osobitěji. A pro své skladby píše pro nástroje, na něž hraje on, aby je mohl také sám předvádět, jak to dělala řada slavných hudebníků minulosti, například Paganini, Chopin, Liszt a Rachmaninov.
A stejně vysoko stojí v Petrových tvůrčích zájmech malování, kreslení, modelování a vyřezávání, a i když jejich spojení s hudbou je volné, dobře se s ní doplňují. Petr je vlastně člověk mlčenlivý a hudba a výtvarné umění mu vyhovují právě proto, že se obejdou beze slov. Co mu vadí na mnoha dnešních umělcích, je přemíra řečí, kterými doprovázejí své akce, kde komentáře jsou často důležitější a zajímavější než ony samy.

foto k článkuPetrův výtvarný projekt je v podstatě tradiční a ke starému umění má asi blíž než k novému už tím, že jeho podstatnou součástí je důkladná ruční práce, vyžadující trpělivost a podporující rozjímání, mlčenlivou kontemplaci, kterou Petr tolik potřebuje jako protiváhu ruchu a neklidu, jejž s sebou nese profese ustavičně cestujícího koncertního umělce: v poslední době nejčastěji hraje jako člen Stamicova kvarteta. Jeho malby a sochy (nota bene i malby jsou pojaty v podstatě sochařsky) náleží do velkého rodu umění imaginativního, kde lze uvést nejednoho výtvarníka, se kterými je vnitřně spřízněný – mám na mysli například sochaře Ladislava Zívra. Ale spíše než Zívrovy plastiky s přírodními tématy se mi před Petrovými lidskými a zvířecími postavami a rostlinnými propletenci připomínají gotické chrliče a svorníky a ornamenty středověkých iluminací. A spíše, než výtvory surrealistů se mi vybavují takzvané medijní kresby, zachycující faunu a flóru, jež se na Zemi dostala kdovíodkud a zjevila se kreslířům, kteří se octli v onom tajuplném stavu nazývanému trans. Neboť také ty podivné zjevy, které zvěčňuje Petr, pocházejí ze světa nepodléhajícímu zákonům racionality, v němž se osvobozuje a zviditelňuje to, co rozum a vůle potlačují, skrývají a střeží v nejspodnějších vrstvách naší psychiky. Možná, že k fotografiím různých hmot, jež Petr vpravuje do některých svých malovaných kompozic a jejichž fantastické slepence připomínají mozaiku z broušených polodrahokamů, přivedla ho vzpomínka nejen na acháty a ametysty, nýbrž i na medijní kresby spiritistů, které stejnou měrou jako přírodniny proslavily Zívrovo rodné Novopacko, kde i Petr prožil významnou část mládí.

foto k článkuMezi hudebníky má mnoho známých a přátel, mezi výtvarníky ne. Zcela si stačí sám ve svém ateliéru zděděném po otci sochaři, a když se jednou za čas odhodlá své práce ukázat publiku, vystavuje je také nejraději samostatně. Jako výtvarník je samotář, ale není osamělec. A poněvadž dobře ví, odkud jde i kam jde, jde s jistotou a přímočaře. Přeji mu, aby na své cestě nacházel stále překvapení a prožíval nová a nová duchovní dobrodružství.


PETR HEJNÝ / VÝBĚR Z TVORBY / OBRAZY, KRESBY, PLASTIKY
13. 1. - 5. 3. 2020
MĚSTSKÉ DIVADLO KOLÍN, Smetanova 557, 280 02 Kolín IV
V suterénu divadla je otevřen velký výstavní prostor – Studiová scéna POD TOČNOU

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Obrazy, kresby a plastiky Petra Hejného - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Svatební košile - Kresby k básni K. J. Erbena