TAK TO BYLO… sociálně-umělecký projekt

Umění a design - obrázek Sociálně-umělecký projekt „TAK TO BYLO...“ Lenky Záhorkové, spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů.

Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří.

foto k článkuProjekt vznikl jako diplomová práce Lenky Záhorkové v ateliéru keramiky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Se seniory vytváří sady porcelánového nádobí, kde se senioři stávají jejich designéry / ilustrátory a dokumentují jejich životní okamžiky a vzpomínky. Prostřednictvím vizuálního, zvukového i psaného projevu, by měl projekt vzbuzovat emoce, klást otázky a upozorňovat na problémy spojené se stářím. „Zároveň svým projektem autorka poeticky ukazuje, jak mohou senioři svou moudrostí, zkušenostmi a nadhledem obohatit život jednotlivce i společnost.” Komentuje projekt Mgr, MgA. Zuzana Novotná Ištvanová, Ph.D, zabývající se dlouhodobě prací se seniory. Celý projekt se vyvinul z prvotní myšlenky ekologicky šetrvé upcyklace nádob í čtvrté jakosti, což je výrobní odpad, nesplňující kvalitativní standar dy stanovené výrobcem.

foto k článkuNa setkáních senioři postupně vytváří celou porcelánovou sadu c ca o 7 kusech nádobí, na kterém se odráží celý životní příběh. V současnosti vzniklo již kolem 80 kusů ilustrovaného nádobí, a projekt nadále pokračuje. Mimo jiné totiž funguje jako aktivizační činnost seniorů a jako platforma může fungovat i do budoucna. Některé z vzniklých produktů budou reprodukovány a prodávány za účelem podpory autora ilustrace a participující neziskové organizace, poskytující služby seniorům.

foto k článkuMimo projekt se autorka zabývá designem, především designem por celánu, ale i volnými, více konceptuálními objekty. Často balancuje právě mezi designem a volným uměním. V roce 2015 spoluzaložila značku NALEJTO ceramic design, pod kterou také prezentuje svou tvorbu. Její práce jsou často založené na hledání paralel mezi konstrukční / technologickou s tránkou a stránkou ideovou. Inspiraci hledá například v koloběhu života, nekonečném cyklu – stvoření, zániku a obnovy předmětů.

TAK TO BYLO... MgA. Lenka Záhorková
www.zahorkovalenka.com
www.taktobylo.com

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

TAK TO BYLO… sociálně-umělecký projekt - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Art Plus

Knižní akce

Jitka Hanzlová: Tišiny
Jitka Hanzlová: Tišiny
Hynek Martinec. Cesta na Island
Hynek Martinec. Cesta na Island
ŘÍMSKÉ FONTÁNY
ŘÍMSKÉ FONTÁNY

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Vesmír umění

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder