Československá Mona Lisa

Umění a design - obrázek

Ve dnech 6. - 8. listopadu 2019 budou moci zájemci shlédnout v Obecním domě v Praze vyjímečný a dlouho nedostupný obraz Jana Zrzavého – portrét paní Pavly Osuské z roku 1926.

Společnost AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o. ve spolupráci s Československým ústavem zahraničním (Bratislava, Slovenská republika) představí u příležitosti 101. výročí československé státnosti a  30. výročí listopadu 1989 veřejnosti v rámci projektu "Výstava jednoho obrazu" přední dílo Jana Zrzavého – dlouhá léta nedostupný Portrét paní Pavly Osuské (Paříž, 1926, olej na plátně, 62 x 47,5 cm), který byl již ve třicátých letech minulého století srovnáván s Monou Lisou a později po jeho znovuobjevení se mu dostalo spontánního pojmenování Československá  Mona Lisa.

foto k článkuPaní Pavla Osuská byla manželkou tehdejšího slovenského politika a československého vyslance ve Francii Dr. Štefana Osuského, jehož práce na poli politickém a kulturním přispěla k velmi rychlé akceptaci Československa na mezinárodní scéně. Štefan Osuský náležel mezi přední osobnosti slovenského a československého společenského dění. Výstava je komponována včetně společenského setkání ve středu dne 6. listopadu 2019 od 17:00 jako pocta Leonardu da Vinci u příležitosti 500. výročí jeho úmrtí. Právě Leonardo da Vinci byl pro Jana Zrzavého velkým inspiračním zdrojem a v předmětném díle jsou paralely spojující oba umělce velmi zřetelné.

V roce 1926 oslovil československý vyslanec ve Francii – dr. Štefan OSUSKÝ přední světové umělce s žádostí, aby vytvořili portrét jeho manželky Pavly, původně Vachkové (1891-1978), která byla před svatbou členkou Opery Národního divadla v Praze, kde se proslavila svým hlasem a svou krásou. Osloven byl i Jan Zrzavý. Portrét, který vytvořil, byl považován za nejlepší ze všech. Již v době namalování obrazu bylo toto dílo srovnáváno s Monou Lisou Leonarda da Vinci při zachování všech principů moderní malby.

foto k článkuVystavena bude jak přípravná kresba, která je sama o sobě významným uměleckým dílem, tak konečný portrét, jehož si sám Zrzavý velmi vážil. Znalci tento portrét považují za jeden z nejlepších, ne-li nejlepší neoklasicistní portrét na světě. Vystavení „Československé Mony Lisy“ má řadu významných momentů:

  • Naprosto symbolické je spojení slovenského politika a české umělkyně.
  • Nádherné umělecké dílo vzniklo i díky zahraniční proevropské politice československé vlády a díky kultivovanému působení československého vyslance, který dlouhodobě reprezentoval ČSR nejen po stránce politické, ale i po stránce kulturní, což nám dnes bohužel nepřipadá samozřejmé.
  • foto k článkuPostavení Zrzavého mezi světovou malířskou elitou – Jan Zrzavý již ve svých 28 letech, v době vzniku republiky, byl plně vyzrálým umělcem, kterého v následných dvacátých letech akceptovala i světová umělecká elita v samotném centru dění - v Paříži. Zrzavého přístup ke kresbě a malbě nemá dodnes ve světě obdoby.

foto k článkuK výstavě vychází reprezentativní stejnojmenná publikace o rozsahu cca 40 stran textu, jehož autorem je Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Citace z obálky předmětného katalogu: “Publikace sleduje v kontextu dlouhého času, v propojenosti raného novověku zastoupeného géniem Leonarda da Vinci a dvacátého a počínajícího jednadvacátého století zastoupeného dílem Jana Zrzavého, osudy a dění kolem Portrétu paní Pavly Osuské (Paříž 1926), kterému se dostalo označení Československá Mona Lisa. Portrét je řazen mezi mistrovská díla neoklasicismu světové úrovně. Olej je v letech mezi válkami naposledy zmiňován a publikován v roce 1931. Pak jej obklopuje mlčení.foto k článkuK výstavě vychází reprezentativní stejnojmenná publikace o rozsahu cca 40 stran textu, jehož autorem je Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Nově se na výtvarné a sběratelské scéně objevuje po roce 2009. V současnosti je uložen v soukromé sbírce v České republice. Text upomíná na provázanost tohoto díla s odkazem Leonarda da Vinci. To vše v připomínku pětistého výročí Leonardova úmrtí.”

6. – 8. LISTOPADU 2019, GRÉGRŮV SÁL, OBECNÍ DŮM, PRAHA
Slavnostní zahájení 6. 11. 2019 od 17:00
hudební vstup JAN PĚRUŠKA A SYNOVÉ: BOHUSLAV MARTINŮ: TŘI MADRIGALY PRO HOUSLE A VIOLU
otevřeno: 6.11. od 14:00 do 19:00 / 7.11. od 10:00 do 18:00 / 8.11. od 10:00 do 19:00 / vstup zdarma

Československá Mona Lisa ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Umění a design - obrázek

Martin Stranka - Dechem

Světově oceňovaný český fotograf Martin Stranka se po čtrnácti letech působení převážně v zahraničních galeriích pomyslně navrací se svou tvorbou zpět do Čech. Poprvé v p … Celý článek

Umění a design - obrázek

Nová bibliofilie z nakladatelství Teapot: Vzpoura sládků

Surrealistické drama Vratislava Effenbergera se čtyřmi originálními signovanými litografiemi Jana Švankmajera Celý článek

Umění a design - obrázek

TAK TO BYLO… sociálně-umělecký projekt

Sociálně-umělecký projekt „TAK TO BYLO...“ Lenky Záhorkové, spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů. Celý článek

Umění a design - obrázek

Před padesáti lety zemřel výtvarník Otakar Kubín. Pocházel z Boskovic

Otakar Kubín - Coubine se narodil v Boskovicích 22. října 1883. Českofrancouzský malíř, grafik a sochař, žák odborné školy sochařské v Hořicích a pražské Akademie výtvarn … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama