Století Medy Mládkové

Umění a design - obrázek

Nadace Jana a Medy Mládkových připravuje v souvislosti s oslavou stých narozenin paní Medy Mládkové, zakladatelky této instituce, celoroční blok akcí, jehož součástí budou výstavy, divadelní představení a tematické programy.

Meda Mládková, narozená 8. 9. 1919 v Zákupech, patří k nejosobitějším ženám Česka. Tvrdohlavá, pracovitá, nezdolná – s vírou, že i jedinec může změnit dějiny, a se silou uskutečnit i zdánlivě nerealizovatelné vize a projekty. Známe ji v mnoha rolích – historička umění, sběratelka, mecenáška, manželka, milovnice zvířat, politická aktivistka…

foto k článkuPo skončení 2. světové války, kterou strávila částečně v zahraničí, vystudovala ve Švýcarsku ekonomii. Po komunistickém puči se odmítla vrátit do Československa a zůstala v zahraničí, usadila se v Paříži, kde studovala dějiny umění. V Paříži také v 50. letech provozovala české nakladatelství Edition Sokolova (například vydala vůbec první samostatnou monografii malířky Toyen). Tam se seznámila s malířem českého původu Františkem Kupkou, jehož díla začala intenzivně sbírat, a s Janem Mládkem, jedním ze zakladatelů Mezinárodního měnového fondu, se kterým uzavřela manželství a v roce 1960 se přestěhovala do Washingtonu. Jejich dům byl otevřený celé řadě významných osobností – jak původem z Československa (např. Ferdinand a Slávka Peroutkovi, Jiří Voskovec a další) a střední Evropy, tak představitelům kulturního a politického života USA (mj. Madeleine Albright).  Celý svůj život přispívala k podpoře a propagaci české kultury. Při svých návštěvách v Americe u Mládkových pobýval například legendární spisovatel Bohumil Hrabal nebo později prezident Václav Havel. Od roku 1967 jezdila Meda Mládková do Československa a pravidelnou sběratelskou činností podporovala umělce, kteří nemohli svobodně vystavovat. Díla těchto autorů tvoří základ sbírek Musea Kampa, které založila po svém návratu do Čech po Sametové revoluci v roce 1989. Meda Mládková se kromě umění vždy věnovala i dalším svým zájmům. Pověstná je její velká láska ke zvířatům, za jejichž práva aktivně vystupuje. V roce 2012 získala francouzský Národní řád za zásluhy (Ordre national du Mérite), hodnost komandéra.

Paní Meda je neuvěřitelně inspirativní osobnost. Dokázala a dokáže najít cestu v situacích, v nichž se jiní už vzdávají, má otevřené, konvencemi nezatížené myšlení a názory. Její přátelství, podpora a rady byly jednou z nejlepších věcí, které mne v životě potkaly a jsem velmi hrdý na to, že si právě mne vybrala jako člověka, který má rozvíjet její vizi, říká Jiří Pospíšil, předseda Nadace Jana a Medy Mládkových, kterého Meda Mládková pověřila v roce 2016, aby zastával pro ni již vzhledem k věku organizačně náročnou roli.

foto k článkuInspirativní život Medy Mládkové a její názory a postoje jsou zdrojem pro cyklus akcí, které proběhnou během celého roku 2019 v Museu Kampa a v dalších dvou objektech, které Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových spravuje; ve Werichově vile (otevřené v roce 2017) a v Museu skla Portheimka (otevřené v roce 2018). Smyslem programů je ukázat jednotlivé životní etapy Medy Mládkové a skrze ně přiblížit dobovou atmosféru, politickou i společenskou situaci. Láska k výtvarnému umění a schopnost ho zprostředkovat veřejnosti pak všechny tyto programy rámuje.

Výstavy

foto k článkunejdůležitějším výstavním projektem věnovaným Medě Mládkové je instalace přibližující život a mecenášství Mládkových ve Washingtonu od začátku 60. let do Sametové revoluce – ve stylizované podobě naznačí atmosféru domu ve Washingtonu, kde vzniklo centrum středoevropské kultury. Propojením uměleckých děl, architektury a designu vytvořili manželé Mládkovi inspirativní místo, výstavní salon, předchůdce Musea Kampa. Vystavena bude část archivu ze 70. a 80. let včetně představení osobností, které dům navštěvovaly a událostí, které se tam odehrávaly. Autorem a garantem projektu je Pavel Liška.

Divadelní představení „Meda“.

foto k článkuAutorkou scénáře, je Danila Šteruská, která napsala hru na motivy knihy vzpomínek Ondřeje Kundry: Meda Mládková - Můj úžasný život. Režisérkou představení je Adéla Laštovková Stodolová. V hlavní roli Medy Mládkové vystoupí bez alternace Tatiana Vilhelmová, dále budou účinkovat Hana Vágnerová, Dana Batulková, Veronika Arichteva, Jaromír Dulava, Lukáš Příkazký a Daniel Šváb. Představení se budou odehrávat na otevřené scéně – na nádvoří Musea Kampa během celého léta.

Komponované večery

série speciálních na sebe navazujících večerů propojí hudbu, literaturu i výtvarné umění v duchu přátelských setkání, která se odehrávala v domě Mládkových ve Washingtonu. Tematizovat budeme nejen atmosféru večerů, ale především významné osobnosti, které domem prošly.

Série besed a přednášek

tato setkání přispějí k dalšímu rozšíření poznatků o umělecké výměně v období tzv. normalizace a vztahům se západním světem. Další témata se dotknou například objektu Sovových mlýnu, a cesty, kterou musela Meda Mládková urazit, než mohla slavnostně otevřít Museum Kampa. Stranou nezůstane ani téma sběratelství a mecenášství.

Programy pro děti

  • Interaktivní leporelo pomůže prostřednictvím postavy Medy Mládkové pochopit funkci muzea výtvarného umění. Zábavnou a hravou formou je zavede do zákulisí uměleckého světa.
  • výtvarné workshopy a tvůrčí odpoledne budou zaměřené na díla tvořící kmenový fond sbírky Musea Kampa
  • pro nejmladší návštěvníky je připraven program „před vernisáží“ seznamující s tím, co všechno musí kurátor před zahájením výstavy stihnout.
  • na začátku roku bude vyhlášena výtvarná soutěž pro děti do 15 let, zaměřující se zejména na experiment ve výtvarné tvorbě

8. 9. 2019

sté narozeniny – celodenní akce probíhající ve všech objektech Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových

František Kupka

foto k článku u příležitosti stých narozenin Medy Mládkové bude otevřena nová stálá expozice věnovaná dílu Františka Kupky, představující všechny zásadní fáze jeho tvorby. Autorkami expozice jsou Markéta Theinhardt a Helena Musilová.

Výtvarný ateliér

v souvislosti s oslavou bude nově otevřený tvarný ateliér edukačního oddělení Musea Kampa.

Tento program představuje základní linii. Podrobné informace k jednotlivým akcím budou uveřejňovány průběžně.

Tyto a další informace můžete nalézt na webových stránkách Musea Kampa www.museumkampa.cz.

Století Medy Mládkové ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Umění a design - obrázek

Glass Rituals - Galerie Kuzebauch na Collect 2019

Výstava Glass Rituals během Collect 2019 představí Galerie Kuzebauch instalaci čtyř výrazných sklářských výtvarnic s názvem Glass Rituals. Celý článek

Umění a design - obrázek

Rok 2018 byl pro PLATO přelomový. Letos opět překvapí.

PLATO hodnotí šestý rok své existence. Galerie se v průběhu roku 2018 přestěhovala a adaptovala svůj program na unikátní prostory bývalého hobbymarketu. Celý článek

Umění a design - obrázek

Karel Čapek – O umění a kultuře I: Umění a bída a Kupci obrazů.

Krátké fejetony z Národních listů z let 1907-1918 nám dovolují se podívat pod pokličku tehdejšího nahlížení na umění z pera jednoho z našeho největšího spisovatele, drama … Celý článek

Umění a design - obrázek

Národní Galerie V roce 2019: Staří Mistři, Impresionisté, Giacometti, Čeští Umě …

Národní galerie Praha otevře v roce 2019 dvě nové sbírkové expozice – Starých mistrů ve Schwarzenberském a umění 19. století ve Veletržním paláci. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama