Museum skla Portheimka

Umění a design - obrázek

Tři významné subjekty, Městská část Praha 5, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a Uměleckoprůmyslové museum v Praze spojily své síly a ve čtvrtek 28. června 2018 slavnostně zahájí provoz velkorysého projektu: Portheimka – Museum skla.

foto k článkuMěstská část Praha 5 dává k dispozici unikátní barokní objekt, vilu Portheimka, který se nachází doslova pár kroků od jednoho z nejvýznamnějších komunikačních bodů současné Prahy a zároveň pomyslného centra Smíchova – křižovatky Anděl. Právě na radnici Prahy 5 vznikla myšlenka proměnit barokní architektonický skvost v atraktivní místo nejen pro obyvatele městské části, ale také pro ty, kterým zatím existence skvostného objektu zůstávala utajena. Představitelé Prahy 5 oslovili Museum Kampa – Nadaci Jana a Medy Mládkových s nabídkou spolupráce na využívání objektu a společně vytvořili ideu muzea současného skla. Museum Kampa dodává profesionální organizační a odborné zázemí a prestiž své sbírky, kterou založili Meda a Jan Mládkovi, a kterou spravuje nadace v čele s jejím předsedou JUDr. Jiřím Pospíšilem. Uměleckoprůmyslové museum (UPM) vedené PhDr. Helenou Koenigsmarkovou přispívá znalostí historie a současnosti sklářského umění a samozřejmě také svými bohatými sbírkami skla, které patří k těm mezinárodně nejvýznamnějším.

foto k článku „Fenomén českého skla je tak známý, že je dobře, že v Praze konečně vzniká samostatné muzeum skla, které tuto část umění přiblíží českému divákovi i zahraničním návštěvníkům. Mám velkou  radost ze spolupráce Musea Kampa s Městskou částí Praha 5, která pomáhá ke zrodu jedinečné expozice. Řada vystavených prací pochází z původní sbírky Medy a Jana Mládkových, kteří české skláře neúnavně sledovali a jejich díla vystavovali ve svém washingtonském, mnoha osobnostmi navštěvovaném domě, čímž pomáhali šířit slávu českého skla“, řekl Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

„Myšlenka vybudovat museum skla v Portheimce se zrodila před rokem při jednáních se zástupci Musea Kampa. Jsem nesmírně rád, že tato idea se díky vynikající spolupráci se Sovovými mlýny zhmotnila. Naše městská část je pyšná na to, že právě zde vznikla galerie skla světového formátu a kvality. Jsme přesvědčeni, že nejen obyvatelům celé Prahy, ale i zahraničním obdivovatelů umění nabízíme zásadní projekt, který zvyšuje naši kulturní prestiž. Zvu všechny do nové galerie skla a moc se těším na doprovodné programy pro děti, které se plně rozběhnou od září,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 5 Lukáš Herold, který má ve své gesci kulturu.

Cílem expozice je zdůraznit atmosféru letního sídla slavného architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Každá z prostor Portheimky dostává svou náplň odkazující k jednomu či více obecně známým fenoménům baroka, které se vztahují k reprezentaci, povzbuzení duše, zábavě a potěše oka špiček tehdejší společnosti, ale obecně též k jejich přístupu k životu i ke smrti. Postupně tedy exponáty od sklářských mistrů v průběhu uplynulých měsíců zaplnily místnosti letohrádku nově nazvané Kaple, Hodovní síň, Mramorový sál, Krajina, Kabinet a Divadlo.

foto k článkuExpozice, jejíž trvání se plánuje minimálně na příští tři roky, obsahuje výhradně moderní a současné umělecké sklo z kolekcí Musea Kampa, Uměleckoprůmyslového musea, soukromých sběratelů a samotných umělců. Odkazuje k tomu, že na historii sklářství trvající několik tisíc let navázal v druhé polovině 20. století nový umělecký obor, tzv. ateliérové sklo. Ze skleněného materiálu začala vznikat díla srovnatelná se současným malířstvím a sochařstvím. Ohniskem rozvoje se stalo bývalé Československo a jména osobností jako Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Miluše a René Roubíčkovi, Václav Cigler, Vladimír Kopecký, Jiří Harcuba, František Vízner a další začal s úctou vyslovovat celý sklářský svět. Jejich díla v expozici Musea skla Portheimka souzní s pracemi dalších skvělých sklářských umělců několika generací a v Kabinetu také s díly významných výtvarníků z Evropy, Asie a Ameriky. Celkem je vystaveno na sto sedmdesát objektů rozmanitých tvarů, barev a námětů.

Expozice byla koncipována naprosto odlišně od běžných muzejních nebo galerijních zvyklostí. Návštěvníky v Museu skla Portheimka proto čeká neobyčejný zážitek kombinující barokní architekturu s krásou skla. Prvořadý je dojem, který se skládá z různých částí, podle toho, jak různorodě je sklářským uměním obsazen každý z prostor. Impozantní momenty se střídají s intimitou, okázalost se střídmostí. Několik uměleckých děl vzniklo přímo na zakázku nového muzea. Středem celého objektu je Mramorový sál s Reinerovou malbou, kde se potkává sklářská historie v podobě křišťálového lustru typu Marie Terezie, který dodala firma Preciosa, s díly současného umění.

foto k článkuZároveň s otevřením stálé expozice Musea skla Portheimka, bude zahájena i krátkodobá výstava fenomenální americké výtvarnice Karen LaMonte: Oděná světlem. Výstava mimo jiné představí výběr fascinujících křišťálových šatů, jimiž tato v České republice žijící a tvořící umělkyně celosvětově proslula.

foto k článkuDruhou krátkodobou výstavu chystá přizvaný tým historiků na podzim letošního roku. Bude se týkat skláren firmy Inwald, které stávaly před sto a více lety na pražském Zlíchově. Obyvatelé Prahy 5 se tak díky ní dozvědí více o historii svého místa bydliště, která je neprávem téměř zapomenuta. Bude to vůbec poprvé, kdy se veřejnost výstavní formou seznámí s důležitou součástí průmyslové minulosti této městské části a dějin českého skla.

Pro stálou expozici Musea skla Portheimka připravilo edukační oddělení doprovodné programy s dílnami pro všechny generace, od dětí z mateřských škol až po seniory. Zvolilo k tomu tři základní témata: Krásno a výtvarno, Portheimka aneb Jedna budova, mnoho proměn, funkcí a majitelů, Od skleněné perly k soše. K výstavě Karen LaMonte program Za tajemstvím šatů a zrcadel. V nabídce edukačních aktivit jsou dále různé workshopy a komentované prohlídky stálé expozice a výstav. K výuce slouží i speciálně připravená edukační stěna, která se věnuje vlastnostem a výrobě skla.

Portheimka - Museum skla
Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5

Koncepce expozice: Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. (UPM), Mgr. Helena Musilová (Museum Kampa), MgA. Jiří Novotný (nanoarchitekti.cz)
Kurátor: Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.
Architekt: MgA. Jiří Novotný
Grafik: MgA. Michal Kupilík, Ph.D.
Vzdělávací panely: Mgr. Eliška Pýchová, MgA. Barbora Štefánková, BcA. Nikola Čermáková
Koncepce doprovodných programů: Mgr. Eliška Pýchová, Mgr. Mariana Dočekalová
Produkce: Mgr. Alena Holubová
Propagace: Mgr. Jana Pelouchová

Historie Portheimky

Letohrádek Portheimku, barokní perlu pražského Smíchova, vystavěl ve 20. letech 18. století architekt Kilián Ignác Dientzenhofer pro sebe a svou rodinu. Dispozičně představuje typické letní sídlo vrcholného baroka, jaké si budovaly zámožné aristokratické rodiny. Patrový objekt, po stranách zakončený pavilony, zdobí štuky a barokní plastiky, jako je dvojice alegorických bust symbolizujících Den a Noc. V patře se pak dochoval mramorový sál, jehož stropy pokryl alegorickou malbou (bakchanálie) stavitelův dobrý přítel a kmotr jeho dětí Václav Vavřinec Reiner.

Koncem 50. let 18. století se majiteli letohrádku stali příslušníci rodu Buquoyů, kteří v původní zahradě založili rokokový park a k letohrádku přistavěli boční křídla, z nichž jižní bylo odbouráno při stavbě sousedního kostela. Později rezidenci odkoupila průmyslnická rodina Porgesova z Portheimu, po nichž je objekt dodnes pojmenován. Na zahradě založila továrnu na výrobu kartounu (speciální bavlněné tkaniny), jež patřila k nejvýznamnějším podnikům svého druhu v rakouském císařství. Za Porgesů se v mramorovém sále konávaly večery spojené s komorní hudbou, kde své hudební nadání předvedl i mladý Antonín Dvořák. V držení rodiny zůstala Portheimka až do 40. let 20. století, kdy došlo k zestátnění. Později byla budova zařazena mezi památkově chráněné objekty a začala sloužit jako galerie.

Text: Pavel Fabini

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

V roce 1999 založila mecenáška a sběratelka výtvarného umění Meda Mládková Museum Kampa – Nadaci Jana a Medy Mládkových, prezentující výjimečnou sbírku zahrnující díla nejvýznamnějších autorů pohybujících se na české a středoevropské umělecké scéně 20. století (včetně kolekce českého uměleckého sklářství), tak krátkodobé výstavy. Museum Kampa sídlící v pražských Sovových mlýnech se během krátké doby stalo jednou z nejdůležitějších institucí svého typu ve střední Evropě. V roce 2012 vstoupil do správní rady nadace JUDr. Jiří Pospíšil, který se stal roku 2016 i předsedou správní rady. Pod jeho vedením se výstavní program rozšířil o představení autorů, kteří kvůli panujícímu totalitnímu režimu opustili Československo a jejichž tvorba není dostatečně jejich původně domácímu publiku známá. Text: Museum Kampa

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

UPM bylo založeno v roce 1885, aby podpořilo a povzneslo rukodělnou tvorbu. Zřídila ho Obchodní a živnostenská komora v Praze, v jejímž čele stály osvícené osobnosti, zároveň sami sběratelé, mecenáši a podporovatelé musea. Na přelomu století muzeum získalo svou výstavní budovu na Starém Městě a postupně se stalo nejdůležitějším ústavem svého druhu u nás a jedním z nejvýznamnějších v Evropě.

V moderní historii po roce 1989 museum ve výstavním programu představuje nové trendy, tvorbu českých umělců, kteří se mezinárodně prosadili (B. Šípek, J. Koudelka, F. Vízner, R. a M. Roubíčkovi), zahraniční špičky svého oboru (D. Chihuly, S. Hicks), ale i historická témata na výstavách z vlastních sbírek (secese, kubismus, art deco, móda, plakáty, fotografie atd.). V činnosti UPM patří k preferovaným podíl na dění ve sklářské oblasti nejen ve sbírkotvorné a výstavní činnosti, ale i v rámci podpory kreativity a nehmotného kulturního dědictví (spolupořádání mezinárodních sympozií atp.).

V letech 2014–2017 prošla historická budova UPM poprvé ve své historii důkladnou rekonstrukcí. Řada historických prvků byla obnovena v původní kráse, muzeum zároveň získalo moderní zázemí pro návštěvníky a téměř trojnásobně větší výstavní plochu. Text: UPM

Museum skla Portheimka ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Umění a design - obrázek

Marian Palla, Jak jsem namaloval jeden obraz

Zítra snad už to prázdné plátno snesu z půdy, napadlo mě včera, abych jako namaloval obraz, a upozornil tak lidstvo na svou osobu, Celý článek

Umění a design - obrázek

Magic Carpets - prostor sdílení a rozvíjení osobních i kolektivních příběhů

Projekt Magic Carpets je evropská kreativní platforma EACEA 2017-2021. Platformu tvoří celkem 13 institucí napříč Evropou. Celý článek

Umění a design - obrázek

Jaroslav Štědra: Proměny v Galerii Smečky

Galerie Smečky V Praze uspořádala v červnu výstavu Jaroslavu Štědrovi, kterou koncipovala jako průřez jeho dílem za posledních 20 let. Výstava potvrá ještě do 30. červn … Celý článek

Umění a design - obrázek

Palčivá situace v oblasti současného umění

V roce 2017 jsme se účastnili diskuze na téma „hodnota umění“, kde zazněla z úst jedné galeristky poměrně zásadní slova. Byla to slova, která s námi vůbec nerezonovala. V … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - podpořte náš portál www.iumeni.cz v soutěži ShopRoku 2023 - imgReklama