Petr Písařík / Děkuji za 21

Události - obrázek Petr Písařík připravil pro Galerii U Betlémské kaple rozsáhlý soubor kreseb, které nazývá sprejogrammy. V jejich pojmenování zdůrazňuje dvojité „m“. Naráží tak na známou hudební cenu a inspiraci těchto kreseb v hudbě.

foto k článku„Při příležitostných návštěvách žižkovského ateliéru Petra Písaříka jsem si všiml, že v loňském roce uskutečnil obsáhlý soubor více než dvou stovek kreseb, pronikající jakoby bokem do jeho hlavní tvorby. Ihned mě zaujal svou spontánností a lehkou improvizací, tedy rysy, náležejícími k bezděčnému automatismu, kdy je potlačena vůle, vyloučen rozum a autor se plně oddává proudu přicházejících podnětů, ve kterých nechá projevit svůj přirozený instinkt.“ říká kurátor Karel Srp.

foto k článkuBěhem přípravy výstavy se Petr Písařík neohlížel ani napravo, ani nalevo, nechal se pohltit vlastním tvorbou a ocitl se tak na samém počátku, mimo čas a prostor. Kresby tak přinášejí vzrušené uvolnění a osvobození, důraz na okamžité gesto, vedené jednoduchým rytmem. Uvádějí diváka ke zdrojům představivosti, do oblasti čistého, co nejpřímějšího výrazu. Aby k tomuto výjimečnému stavu Petr Písařík dospěl, musel zvolit techniku nejvhodnější pro tento účel: pohotový sprej. Předtím, než po něm sáhl, si zvolil podobu šablony, opisující aerodynamický tvar oválné malířské palety, již položil doprostřed plochy. Během kreslení se z ní stávají až jakési zárodky života, měnící se v autonomní křivky, jež se vymezují vůči pravoúhlému orámování. Její obrys nemusel být z některých kreseb patrný, někdy se vynořuje, jindy ztrácí, někdy je přiznaný a zjevný, jindy ztlumený a skrytý.

foto k článkuUcelenost souboru vytváří uzavřený ostrov, ustálený uvnitř širokého proudu autorovy tvorby, jehož rozpětí vymezují covidové měsíce, doložitelné i volbou recyklovaného papíru. Jde o zkušební kartóny, používané na obaly pro antigenní testy. Potěšení z práce rozevřelo dočasnou skulinu v doléhající realitě. Zřejmě proto získala výstava výmluvný název: Děkuji za 21.
Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Petr Písařík / Děkuji za 21
kurátor výstavy: Karel Srp
Galerii U Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha
31. 3. – 1. 5. 2022

Petr Písařík / Děkuji za 21 - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

O zvířátkách a divných věcech