Fotograf Gallery uvede výstavu zabývající se měřením světa, představující Benedeka Regőse, Jana Šerýcha a Jakuba Valentu

Události - obrázek

Úzká spojitost mezi fotografií a měřením světa nám v dnešní době přijde natolik přirozená, že se nad ní nemusíme hlouběji zamýšlet.

Na to, co fotografie a „vyměřování” světa sdílí, se zaměří nová výstava ve Fotograf Gallery. Úchylka měření. 1392 hodin výstavy. Z toho 237 hodin otevřeno představí díla Benedeka Regőse, Jana Šerýcha a Jakuba Valenty. Kurátory výstavy jsou Vojtěch Märc a Tereza Rudolf. Navštívit ji bude možné od 19. dubna do 11. června 2022 a bude na ni navazovat doprovodný program.

foto k článkuVyměřování světa se úzce pojí s lidskou potřebou uchopit prostředí, v němž se člověk nachází. Maďarský umělec Benedek Regős a čeští Jan Šerých a Jakub Valenta se každý jiným způsobem vyrovnávají s blízkým vztahem média fotografie a měřičských technik. „Fotografie se historicky osvědčila mimo jiné jako nástroj vědeckého měření, když měla zaručit jeho kýženou exaktnost a objektivitu. Měření, často právě za pomoci fotografických technologií, tak v moderní době sehrává zásadní úlohu a nese i podobnou zátěž. Svět je nejdřív potřeba změřit, aby se dal rozkrájet, a případně prodat,” přibližují kurátoři výstavy Vojtěch Märc a Tereza Rudolf.

foto k článkuMěřič jako neodmyslitelná postava moderní kulturní tradice, na jejíchž bedrech spočívá tíže přesného vyměření skutečnosti, se pohybuje krajinou. Takový zeměměřičský tanec s tripodem představuje Benedek Regős. Ve své sérii Angles and Distance akcentuje souvislosti fotografie a euklidovské geometrie, když v patách dnešním geodetům zachycuje značky, které po sobě jejich měření krátkodobě i trvale zanechává. To, co na první pohled s měřením nijak nesouvisí, se v jeho dílech stává změřené. Úhly a vzdálenosti, které volí, nejsou jen prostředky zobrazení, ale i jeho reflexí.

Ve vědě se měřící povaha fotografie projevuje zejména ve fotogrammetrii, oboru zabývajícím se zpracováním informací na fotografických snímcích. Jan Šerých využívá strojovou mapovací techniku, aby ji zbavil původního významu a vytvořil pro něj typický abstrahovaný vzor. V mapách seskládaných ze satelitních fotografií se přitom opírá o mimolidské měřítko. Záludně jednoduché umělecké gesto výřezu a zvětšení, s nímž Šerých podniká průzkum pouště Gobi výhradně prostřednictvím aplikace Google Earth, nás přitom naviguje mimo jakýkoliv jednoznačný účel.

foto k článkuZatímco Regős zprostředkovává smysly běžně opomíjenou realitu a Šerých se obrací k zemskému povrchu zdálky, Valentovo dílo se obrací dovnitř. Jakub Valenta vstupuje do digitálního prostředí a odhaluje měření jako předpoklad měřitelnosti a zpeněžitelnění naší každodennosti. To se odráží v uspořádání tabulek, grafů a diagramů, které nenápadně vychyluje ze zažitých formátů a prostředí. Ať už jde o projekce transparentního osobního účtu doprovozeného imagestockovými obrazy ilustrujícími příjmy a výdaje, autoportrét společnosti vynořující se z odpovědí v anketách na zpravodajských webech anebo o pokus zjistit, jak se světové dění promítá do barevnosti takových webů.

Druhá výstava Fotograf Gallery v tomto roce zachytí „měřičské“ postupy Regőse, Šerýcha i Valenty a představí fotografii ve světle pochybné univerzálnosti vědy a techniky. Ukáže stálost a celistvost světa, jakkoliv dočasnou a přibližnou. 

Fotograf Gallery uvede výstavu zabývající se měřením světa, představující Benedeka Regőse, Jana Šerýcha a Jakuba Valentu ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Úchylka měření. 1392 hodin výstavy. Z toho 237 hodin otevřeno
Zahájení: 14. 4., 19:00
Trvání výstavy: 19. 4.–11. 6. 2022
Místo: Fotograf Gallery, Jungmannova 19, Praha 1
Vystavující: Benedek Regős, Jan Šerých, Jakub Valenta
Kurátoři: Vojtěch Märc, Tereza Rudolf
Více informací: fotografgallery.cz/uchylka-mereni-1392-hodin-vystavy-z-toho-237-otevreno
Vstupné: volné

Další články

Události - obrázek

Thomas Schütte

Je nám velkou ctí, že můžeme jako první představit Thomase Schütteho jeho první samostatnou výstavou v České republice. Celý článek

Události - obrázek

LUSTR - Mezinárodní festival ilustrace

Letošní ročník největšího tuzemského festivalu ilustrace a komiksu se zaměří na expresivní kresbu. K vidění budou jak práce klasiků české ilustrativní tvorby, jako jsou J … Celý článek

Události - obrázek

Cais, Škapa, Tomski&Polanski a další výtvarníci vystaví ve Vnitroblocku originál …

V reakci na probíhající válku na Ukrajině vznikla nová iniciativa s názvem MAKE ART NOT WAR, která vyzvala známé české i zahraniční autory k vytvoření kolekce charitativn … Celý článek

Události - obrázek

Co všechno je možné zažít v galerii? Ukáže festival Brno Art Week

Umění vždy reflektovalo společenskou situaci i změny, se kterými se vypořádáváme. To bezesporu platí také o umění současném a festivalu Brno Art Week. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

Váš vstup do světa aukcí - imgReklama