Výstava Lukáše Jasanského a Martina Poláka na zahradě PLATO zahájila cyklus tematizující ruiny

Události - obrázek Ostravská městská galerie PLATO otevřela na své zahradě výstavu Lukáše Jasanského a Martina Poláka Předácký kus zachycující mizení původního stavu bývalých městských jatek.

Umělci zde jako první ještě v rozvalinách rekonstruované budovy instalovali svou výstavu, kterou zachytili pomocí historického fotoaparátu. Tato série černobílých fotografií je volně přístupná veřejnosti od úterý do pátku od 11 do 15 hodin a zahajuje celoroční výstavní cyklus Ó a ach, krása, ruina a strach.

Lukáš Jasanský a Martin Polák tvoří více než třicet let fungující fotografický tandem. Jejich práci charakterizuje ironický odstup od média fotografie a uměleckého provozu. Právě tito etablovaní umělci zachytili přechodový stav, kdy se z ruin jatek stává trvalé sídlo ostravské galerie. Rekonstrukce památkově chráněného objektu začala v loňském roce a bude dokončena na jaře 2022.

foto k článkuOslovení umělci se rozhodli použít dřevěný, deskový fotoaparát ze začátku 20. století, tzv. cestovní komoru, která nabízí výrazně bohatší tonální stupnici šedých tonů, nejvyšší možnou ostrost a určuje velikost fotografie 18 x 24 cm. V kontrastu k nostalgickému vyznění černobílých fotografií v ruinách budovy instalovali jako první na stěnách jejich vlastní tvorbu. Tu zdokumentovali běžným způsobem 2. poloviny 19. století, odpovídající zhruba období vzniku jatek. „Použít historickou fotografickou techniku se přímo nabízelo. S tím jsme se ale nespokojili a vydali jsme se náročnou cestou vytváření krátkodobé výstavy, která se zároveň stane pionýrským nebo též předáckým počinem v budoucím galerijním prostoru,“ vysvětlují autoři svůj záměr.

Instalovat výstavu na stěnách, které přežily dlouhodobé zanedbání, se neukázalo jako snadné. „Po zahájení naší fotografické invaze do probíhající rekonstrukce jatek jsme pochopili, jak hrubě jsme přecenili své fyzické schopnosti i psychickou odolnost. V duchu architektonických počítačových vizualizací jsme do výšky přitloukali rozměrné fotopapíry na ovšem reálné a drolící se stěny mnohdy zkrápěné deštěm, který proměnil zem v neschůdnou blátivou břeť. Do ní pak byly větrem strhávány naše drahocenné zvětšeniny, často dříve, než bylo v našich silách provést dokumentační snímek např. clonou f/64,“ popisuje fotograf Martin Polák.

foto k článkuVýstavu pod kurátorským vedením Edith Jeřábkové umístil její architekt Dominik Lang na zastřešenou zahradu s výhledem na jatka a fotografie instaloval do dřevěných vitrín, které jsou zhotoveny ze stavebních desek. Výstava je pohyblivá struktura a po dobu jejího trvání bude putovat prostory PLATO. Fotografický cyklus zároveň zahajuje I. obraz s názvem Proměna výstavního cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach zabývajícího se problematikou ruin.

Výstava Předácký kus trvá do 29. srpna. Je možno ji navštívit v upravené otevírací době od úterý do pátku od 11 do 15 hodin. Vstup je volný. Boční vchod do zahrady PLATO se nachází z ulice Janáčkova (naproti jatek).

PLATO je dynamická a otevřená instituce založená městem Ostrava. Aktuální podoby současného (vizuálního) umění zprostředkovává od roku 2016, aniž by budovala vlastní sbírku. Působí na ploše téměř 5000 m² v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Jejím definitivním sídlem se stanou zrekonstruovaná památkově chráněná městská jatka.

Lukáš Jasanský a Martin Polák tvoří více než třicet let fungující fotografický tandem, který v téměř pravidelných intervalech předkládá pregnantně formulované konceptuální projekty. Základním výrazovým prostředkem Lukáše Jasanského a Martina Poláka jsou fotografické cykly, v nichž je využíváno opakování, sériovost či element archivu. Primární je vždy celek, bez jehož kontextu nemohou jednotlivé fotografie náležitě fungovat. Společně promýšlejí jak vlastní téma zamýšleného cyklu, tak následné pořizování fotografií – včetně způsobu prezentace sérií. Ironická distance od média fotografie a uměleckého provozu patří k dlouhodobě nejdůslednějším subverzivním projektům u nás.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Lukáš Jasanský a Martin Polák: Předácký kus
14/4–29/8/2021

Umělci: Lukáš Jasanský a Martin Polák
Kurátorka: Edith Jeřábková
Architekt výstavy: Dominik Lang
Místo konání: zahrada PLATO, vstup přes boční vchod z ulice Janáčkova (naproti jatek) Výstava je přístupná od úterý do pátku, vždy od 11 do 15 h.
Vstup volný

Výstava Lukáše Jasanského a Martina Poláka na… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Sport in Art: CYKLISTIKA