Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován - Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala

Události - obrázek V Galerii KODL se do 19. února představují výtvarná díla z majetku významného pražského antikváře a sběratele JUDr. Viléma Trmala.

Vzhledem k vládním opatřením je bohužel galerie pro veřejnost uzavřena. Pro zájemce o návštěvu výstavy je proto připravena virtuální prohlídka na: https://my.matterport.com/show/?m=PLqDchw5UNj.

foto k článkuŠiroké i odborné veřejnosti se alespoň touto formou otevírá příležitost zhlédnout mozaiku z více než šedesáti obrazů, kreseb, akvarelů, grafik a fotografií, které spoluutvářely Trmalův svět a shodou okolností též dějiny českého výtvarného umění 19. a 20. století. Název výstavy je odvozen z přípisu z jednoho Váchalova dřevorytu, který se nachází ve sbírce.

foto k článkuVilém Trmal (1949–2013) budoval svou sbírku výtvarných děl více méně bezděčně. Bez zjevného záměru a zcela nárazově: ve chvílích, kdy se nezabýval bibliofiliemi nebo tisky Josefa Váchala. Během let tak vznikl obsáhlý soubor prací nejrůznější umělecké úrovně a hodnoty, jejichž svorníkem byla především Trmalova čistá radost z toho kterého plátna či archu papíru.

foto k článkuExpozice představuje zhruba třetinu sbírky. Jelikož ji nebylo možné instalovat podle ryze „trmalovských“ pravidel – tedy co druhý třetí den ji na základě nerozluštitelných pohnutek převěšovat, – rozhodli se v galerii její „domácí“ atmosféru přiblížit členěním. Seskupit v rámci prostorových možností jednotlivá díla podle místností, v nichž se nacházela. Co se samotného výběru týče, vybráni jsou ti autoři, ke kterým měl Vilém Trmal nejblíže: Josef Váchal, Bohuslav Reynek, Vladimír Boudník, Jan Konůpek, Jaroslav Panuška, Josef Lada, Julius Mařák, Jan Preisler, Adriana Šimotová, František Gross, Jan Moštěk, Jiří Trnka, František Kupka, František Drtikol

foto k článkuSouběžně s výstavou vychází v nakladatelství Kodudek stejnojmenná kniha Pavla Hájka s více než dvěma sty reprodukcemi, která představuje sbírku v její úplnosti.

Výstava se koná pod záštitou Trmalova dlouholetého přítele Martina Kodla u příležitosti nedožitých sedmdesátin Viléma Trmala a rovného půlstoletí od smrti Josefa Váchala.

JUDr. Vilém Trmal (4. dubna 1949 – 2. ledna 2013), právník, sběratel, antikvář, spoluzakladatel Českého antikvariátu ATA, pořadatel 35 aukcí pro Sdružení přátel krásných tisků (v letech 1993–2012), a autor čtyř desítek aukčních katalogů.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Art Plus

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

To jsou věci!

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder