Sběratelství: vášeň, nebo investice?

Události - obrázek

„Nutkání něco sbírat je univerzální a patří k základním rysům, jež definují člověka jako živočišný druh,“ píše ředitel londýnského Musea designu Deyan Sudjic ve své sbírce esejů „B jako Bauhaus“.

foto k článkuZnalec umění Sir Kenneth Clark svého času napsal, že důvody sbírání starožitností jsou v podstatě stejně těžko postižitelné jako motivy lásky. Milovníci starožitností doplňují, že láska k umění a starožitnostem je na rozdíl od milostných vzplanutí zpravidla celoživotní záležitostí. Pokud bychom si motivaci sběratelů trochu zjednodušili, stojí na jedné straně vášnivé zaujetí pro předmět sbírání, na straně druhé racionální úvaha, že prostředky vložené do hodnotné starožitnosti jsou bezpečně uložené a dobře zhodnocené. Co tedy hraje při sbírání starožitností a umění obecně prim – rozum, nebo cit?

foto k článku„Mnohé přivádí ke starožitnostem snaha uložit peníze do bezpečné sféry umění, kterou neovlivňuje znehodnocování akcií. Ale po nějaké době se i v racionálním investorovi probudí zapomenutá vášeň. Najednou zjistí, že věci kolem něj mu dávají pocit pohody, poskytují záchytné body v hledání životní stability a obohacují jeho „teď“ o minulost,“ říká k tomu viceprezidentka Asociace starožitníků Simona Šustková. Motivaci sběratelů a svět starožitných sbírek se asociace rozhodla veřejnosti přiblížit v průběhu nadcházejícího veletrhu starožitností Antique, který se koná ve dnech 23. až 26. listopadu na Novoměstské radnici v Praze. Vystavovatelé budou tedy tentokrát akcentovat mimořádné sběratelské kusy, ucelenější sbírky starožitností i rarity a kuriozity ze světa starožitností. Tématu starožitných sbírek, sbírání umění a fenoménu sběratelství bude věnován také doprovodný program veletrhu.

Umělecké sbírky jako bezpečně uložené jmění

foto k článkuSběratelské vášni podléhali již staří Římané: Julius Caesar byl například vyhlášeným sběratelem rytých gem. O pár století později daly sbírky papeže Sixta IV vzniknout vatikánským muzeím. Renesanční sběratel představovaný císařem Rudolfem II. již patřil do kategorie moderních sběratelů – měl znalosti, respekt a trpělivost a neváhal vynaložit námahu i finanční prostředky k obohacení sbírek. A nedávná minulost – Rockefellerovi, Fordovi, W. Chrysler, Peggy Guggenheimová, J. P. Morgan? Ti všichni zjistili, že trh s uměním je snad ještě atraktivnější než trh se zlatem. Umění se stalo viditelným symbolem bohatství, aniž by jeho majitel ztratil punc noblesy.

foto k článkuVrátíme-li se k českému sběrateli z počátku dvacátého století, zjistíme, že starožitnosti pořízené jím za první republiky propluly válkami a komunismem, aniž ze střednědobého hlediska ztratily na ceně, a svým majitelům někdy dokonce pomohly překonat těžkosti doby. V nejhorší době pádu měny a naprostého znehodnocení akcií i v době znárodnění byly často jediným majetkem, který v rodinách zůstal. Z dlouhodobého pohledu pak dědicové zdědili mnohonásobně vyšší hodnotu, než za kterou byly předměty pořízeny, zatímco akcie se změnily v pouhé kusy papíru. Je třeba popravdě říci, že investice do starožitností se za normálních okolností zhodnocuje řádově v desítkách let, ale i pokud je třeba prodat je v relativně krátké době od jejich nabytí, lze vydělat.

Chladný kalkul nestačí

foto k článkuZačínající sběratel by měl samozřejmě vždy uvážit, co si můžete dovolit a hlavě co se mu líbí. Jen tak investice do starožitností nese potěšení. Občas čítáme o rekordech, které padaly v aukcích při prodejích módních českých autorů, na které normální člověk nikdy nedosáhne. Jenže většina starožitností, které lidé sbírají, zejména z oblasti užitého umění, je cenově daleko dostupnější. Vznikají zajímavé sbírky secesního skla, českého porcelánu, moravské kameniny, hodinek, zbraní, lulek či flakónů na parfémy, dámy nejraději sbírají zlaté drobnůstky do uší, na krk či na ruce. Pokud se sběratel rozhodne investovat vyšší částky, musí se naučit v dané oblasti dobře orientovat a sbírat to, čemu rozumí, takže se neobejde bez prohlubování vzdělání. Počáteční seznámení s tím, co je na trhu dostupné, poskytne například již zmíněný veletrh Antique , který je reprezentativní přehlídkou prověřených českých starožitníků. Hlubší odborné vzdělání, které je pro budování kvalitní a hodnotné sbírky skutečné potřebné, pak nabízí například dvouleté studium oboru starožitnosti na Rudolfinské akademii, kterou pořádá Asociace starožitníků. Právě rozšiřování obzorů a sebezdokonalování je dalším nemateriálním přínosem sběratelství, jak ostatně poznamenává i již v úvodu citovaný Deyan Sudjic: „Sbíráme předměty, abychom se díky nim dozvěděli něco víc o světě i o lidech, kteří ho utvářeli. Sbíráme, abychom se stali lepšími, abychom demonstrovali svůj vkus, abychom naše životy naplnili zdáním určitého řádu, disciplíny a kontroly.“


foto k článkuVeletrh Antique je tradičně jediným veletrhem v Česku, na němž své exponáty představují výhradně předem registrovaní a ověření vystavovatelé z řad českých starožitníků. Asociace starožitníků ho pořádá dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Návštěvnost veletrhu se za rok pohybuje mezi 15 až 16 tisíci lidí, předpokládaný obrat je mezi 30 a 50 mil. Kč za jeden veletrh. Návštěvníci jsou z velké části tvořeni laickou veřejností, která si díky veletrhu mapuje český trh se starožitnostmi a získává základní orientaci v jejich cenách.

foto k článkuAsociace starožitníků, z.s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi a jejími členy se mohou stát také majitelé soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje Rudolfinskou akademii, dvouleté rekvalifikační studium, které poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dějin umění a užitého umění. Každý půlrok asociace pořádá prodejní veletrh Antique, na němž starožitníci představují veřejnosti nejzajímavější exponáty ze své nabídky. Asociace je členem Mezinárodní konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A. Více informací na www.asociace.com.

40. veletrh starožitností Antique

Termín konání:  čtvrtek - neděle 23. - 26. listopadu 2017
Místo konání: výstavní síň Novoměstské radnice
Návštěvní hodiny:
23.–25. 11. 2017 10.00–19.00 hod.
26. 11. 2017 10.00–17.00 hod.

Sběratelství: vášeň, nebo investice? ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Události - obrázek

Do aukce jde vrcholný artificielistický obraz Jindřicha Štyrského

Jedná se vrcholné dílo z artificielistického období Jindřicha Štyrského Utonulá  (1927) s vyvolávací cenou 13 milionu korun., které autor namaloval během svého několikale … Celý článek

Události - obrázek

Přehlídku české odnože surrealismu pořádá Museum Kampa

Díla významného malíře, grafika a sochaře Emila Filly, který výrazně přispěl k prosazení vůdčích směrů moderního umění v českém prostředí, představuje Museum Kampa v Praz … Celý článek

Události - obrázek

Teodor Pištěk – Člověk a stroj

Křest knihy Petra Volfa -Theodor Pištěk Člověk a stroj- a s ním spojenou oslavu 85. narozenin Theodora Pištěka uspořádala Galerie KODL. Celý článek

Události - obrázek

Hudba, moře, divadlo – Kroutvor, Radok a Theimer

David Radok patří k předním evropským operním režisérům, Ivan Theimer je světově uznávaným tvůrcem mimořádných realizací ve veřejném prostoru, Josef Kroutvor je známý jak … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama