Přehlídku české odnože surrealismu pořádá Museum Kampa

Události - obrázek Díla významného malíře, grafika a sochaře Emila Filly, který výrazně přispěl k prosazení vůdčích směrů moderního umění v českém prostředí, představuje Museum Kampa v Praze.

Kromě jeho děl jsou na výstavě Muž s hořící hřívou až do 11. února 2018 k vidění práce dalších tuzemských surrealistů, třeba Jindřicha Štyrského, Toyen, Františka Janouška, Vincenta Makovského, Františka Muziky nebo Aloise Wachsmana.

foto k článkuNa počátku 30. let se Emil Filla stal jediným zástupcem původní generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců, který neochvějně prosazoval moderní umění a podporoval o generaci mladší umělce, kteří se vyjadřovali odlišně než on sám. Podstatně pomohl skupině mladých malířů, sochařů, básníků a teoretiků, jejíž mnozí představitelé prošli původně Devětsilem, avšak od začátku třicátých let neměli žádné pevnější skupinové či organizační zastřešení.

foto k článkuŘada z nich díky němu získala členství ve Svazu výtvarných umělců Mánes, v němž si Filla čím dál více upevňoval své rozhodující postavení a na jehož výstavní a publikační chod měl podstatný vliv. Filla rychle rozpoznal, že v surrealismu se vyskytl silný umělecký proud, jenž nemusel stát mimo dosavadní moderní umění, vůči němuž se surrealisté vymezovali, ale že surrealismus může být přímo jeho součástí.

foto k článkuOd začátku třicátých let se přátelil jednak s hlavními představiteli Skupiny surrealistů v ČSR, ustavené v roce 1934 Vítězslavem Nezvalem, Jindřichem Štyrským, Toyen, Vincencem Makovským, Bohuslavem Broukem, Konstantinem Bieblem a následně i Vladimírem Sychrou či Františkem Muzikou.

Prudký vývoj ve 30. letech

foto k článkuDíky Fillovi vzal S. V. U. Mánes Skupinu surrealistů pod svá křídla: propůjčil jí velký sál k její prvé výstavě v lednu 1935, umožnil jí zveřejňovat příspěvky ve Volných směrech a vydávat práce surrealistických autorů v knižnici Mánesa. Na oplátku si jej surrealisté vzali jako svého předchůdce v radikálním úsilí prosazení moderního umění, obdobně jako to učinili pařížští surrealisté s Picassem.

foto k článkuFilla prošel během třicátých let prudkým vývojem, na nějž surrealistická poetika zapůsobila, avšak zůstával vně intuitivního surrealismu a konkrétní iracionality. Zásluhou surrealismu uvolnil svou představivost, zbavil se pozůstatků syntetického a lyrického kubismu, vyostřil i zneklidnil svůj výraz a dospěl k zájmu o antickou mytologii.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus 1931-1939
Autor: Karel Srp
Rok vydání: 2017

Koupit tuto knihu u nás

Přehlídku české odnože surrealismu pořádá Mus… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Aukční síň ARTHOUSE Hejtmánek- Prodejní výstava: 9.9. - 16.10.2022

Knižní akce

Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Ósaka 1970

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder