ODBORNÁ KONFERENCE Knižní kultura 19. století

Události - obrázek Ve dnech 20. – 21. září 2017 pořádá Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví odbornou konferenci Knižní kultura 19. století.

foto k článkuPořadatel: Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví

Místo: Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka, Konferenční sál muzea ve Štítného ulici, 124/I

foto k článku Konference je pořádána při příležitosti 220. výročí založení největší mimopražské tiskárny 19. století - Landfrasovy tiskárny v Jindřichově Hradci. Volně navazuje na konferenci Tiskárny a tisky 19. století, která se konala v roce 1997. Cílem letošního setkání je komplexně sledovat problematiku knižní kultury celého 19. století a rozvíjet mezioborovou spolupráci i spolupráci paměťových, akademických i vědeckých institucí. Zveme všechny odborníky i zájemce srdečně do Jindřichova Hradce. Přihlášky, seznamy přihlášených, odkazy a další informace http://www.mjh.cz. Kontaktní adresa behalova@mjh.cz.

Účastníci konference se budou zabývat následujícími okruhy témat:

  • Časové a terminologické vymezení tématu, kniha a další typy tištěných médií
  • Vnější podoba knih jako výsledek technického pokroku (tiskařské techniky 19. století, změna technologie tisku, výzdoba, knižní vazba)
  • Produkce a distribuce knih v jejich ekonomické, politické a sociální souvztažnosti (nakladatelství, knižní obchod, cenzura)
  • Kniha jako odraz společenských změn (autoři, literární žánry, média, jazyky, náboženská, vzdělávací a zábavná literatura)
  • Čtenářství a vlastnictví knih, knihovny

Organizační výbor: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., PhDr. Pavel Muchka, PhDr. Jaroslav Pikal
Odborná garance: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D., Mgr. Alena Petruželková, Mgr. Martin Sekera, Ph.D., Mag. Dr. Michael Wögerbauer

Publisher: iUmeni.cz

ODBORNÁ KONFERENCE Knižní kultura 19. století - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Art Plus

Knižní akce

Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Zahrady mnicha Rabinoviče

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder