František Skála představuje ve své Jízdárně muzea v muzeu

Události - obrázek František Skála připravil návštěvníkům Valdštejnské jízdárny komplexní zážitek. Nová výstava Národní galerie v Praze představuje jeho práce od roku 2004 včetně těch, které umělec připravil přímo pro prostor Jízdárny.

Výtvarník, performer, loutkář, divadelník či zpěvák je zároveň výstavním architektem a představuje návštěvníkům svá díla v neobvyklé koncepci „muzeí v muzeu“.

„Výstavu lze chápat jako přehlídku několika tematických expozic, kdy jedna zdánlivě zpochybňuje předešlou, stejně jako zaběhnutý obraz o Skálově práci. Celek však vyjeví skrytý řád, názor na svět, předmět uměleckého zájmu, které chce autor prostřednictvím své tvorby co nejpřesněji artikulovat,“ popisuje kurátor výstavy Tomáš Pospiszyl.

foto k článkuVýstava je procházkou metafyzickou krajinou podivné architektury modelované světlem a dominantami samostatných soch. Jednotlivá díla jsou uskupena do několika dílčích „muzeí“, v nichž jsou představeny tematické okruhy díla Františka Skály. Divák se může nechat vést mapou expozice, nebo prostředí prozkoumávat na vlastní pěst.

foto k článku„Architektura výstavy umožňuje jednotlivá díla vnímat z různých pohledů, zevnitř a zvenčí, zezdola a shora, v různých stadiích jejich života. Některá působí jako starodávné vykopávky, jiná jako dílo v procesu vzniku. Jednotícím aspektem výstavy je světlo, ať už umělé, přírodní nebo duchovní, které autor zkoumá a užívá v různých kvalitativních podobách,“ doplňuje Tomáš Pospiszyl.

František Skála působí v řadě uměleckých disciplín. Vytváří sochy, asambláže, malby, pohyblivé objekty, světelné instalace, zbraně a kytary, kresby, grafiky, koláže, fotografie a série aranžovaných snímků, realizuje interiéry či celé architektonické projekty. Jeho práce mají blízko k nezatížené obrazotvornosti tvůrců lidového umění nebo art brut, klíčová je pro něj inspirace materiálem.

foto k článkuV jeho dílech lze nalézt odkazy na staré kultury, prehistorické artefakty a umění přírodních národů, v jeho ateliéru vznikají bůžkové, šamanské propriety, postapokalyptické nástroje. Objevují se ale i motivy technologie, různých přístrojů, součástek, moderních syntetických materiálů, spotřebičů a zářičů. Část Skálovy práce lze vnímat jako reakci na nadbytečné produkování věcí a zážitků konzumní společností. Proti zkracujícímu se času, po který si věci v moderní společnosti udrží svou hodnotu, staví Skála jiný rytmus, který zahrnuje i čas opotřebení a stárnutí.


Všemi dostupnými prostředky se pokouším sám sobě navodit stav úžasu a zprostředkovat ho druhým
Jedna ruka surovec – druhá ruka citlivec
Apoštol zmaru – lovec mizejících kvalit
Vyvolávám tváře z transkulturního zásvětí
Pohybuji se po riskantní hranici vážného a nevážného
Potápím se ke dnu přiváben hlasem mořské okurky a na hladinu vynáším perlu
František Skála


František Skála

foto k článkuDílo Františka Skály (*1956) respektují historici umění, jež jej vnímají jako jednu z klíčových postav českého umění posledního půlstoletí. Jak současně ukázaly Skálovy větší bilanční výstavy (Galerie Rudolfinum, Muzeum umění Olomouc), jeho tvorba vychází z obecných principů estetické atraktivity a myšlenkové hravosti a je schopná oslovit široký okruh diváků.

>Práce Františka Skály jsou od počátku formovány osobní mytologií, jsou postaveny na autentických životních prožitcích i na konstrukci smyšlených identit a osudů. Zásadní je pro Skálu inspirace materiálem, jemuž podle vlastních slov jen vychází vstříc a podtrhává jeho již existující kvality. Opakovaně u něj nalezneme groteskní příběhovost, potřebu zařazovat věci do možných dějových souvislostí. Jeho sochy, dioramata, kresby a fotografie zachycující různé paralelní reality, vymyšlené postavy, imaginární kosmologie, alternativní dějiny, uměle vytvořené hrdinské eposy apod.

foto k článkuFrantišek Skála je řezbář, tvůrce autorských deníků, ilustrátor, autor komiksů, performer, loutkář, divadelník, zpěvák. Pracuje se dřevem, s plasty, s nejrůznějšími přírodninami, s nevyčíslitelnou škálou nalezených předmětů i s bohatým repertoárem tradičních i nově vyvinutých řemeslných technik. Tento zdánlivě bezbřehý záběr napříč tvůrčími disciplínami, v současném umění ne neobvyklý, však propojuje jednotný estetický výraz i konzistentní přístup k umělecké tvorbě.

foto k článkuUmělec již roku 1974 spoluzaložil tajnou skupinu B. K. S. (Bude konec světa) a byl členem skupiny Tvrdohlaví, která na přelomu 80. a 90. let vnesla do českého prostředí hravý postmodernismus. V roce 1991 získal nejprestižnější ocenění pro mladé české umělce, Cenu Jindřicha Chalupeckého. Tvorba Františka Skály je však především charakterizovaná na dobových trendech nezávislou kreativitou a dlouhodobou kontinuitou témat, postupů i osobních postojů.

FRANTIŠEK SKÁLA JÍZDÁRNA
Datum konání: 10.03.2017 - 03.09.2017
Místo konání: Valdštejnská jízdárna

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

František Skála představuje ve své Jízdárně m… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Dvouletý rekvalifikační kurz s akreditací od MŠMT - Asociace starožitníků

Knižní akce

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Lukáš Musil – AZAJTÓKZÁRÓDNAK
Lukáš Musil – AZAJTÓKZÁRÓDNAK
Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Anton Cepka | Kinetický šperk

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder