Galerijní provoz v praxi

Události - obrázek

Studentů Fakulty výtvarných umění VUT a předmětu Galerijní provoz a umělecký trh v praxi předvedli svá díla v galerii Solo offspace a nabídli je k prodeji.

foto k článkuVýstava dává studentům a čerstvým absolventům Fakulty výtvarných umění a předmětu Galerijní provoz a umělecky trh v praxi možnost vyzkoušet si prodej vlastních prací a vše s tím spojené — výběr vhodného díla na výstavu, cenotvorbu, zařazení exponátu do kontextu své tvorby a jeho představení potencionálnímu zájemci.
Návštěvníci si tak mohli nejen vybrat na místě autorská umělecká díla a rovnou si je odnést domů, ale také se seznámit s jednotlivými umělci, jejich smýšlením a se způsobem práce.
Prostor SOLO offspace byl zvolen záměrně, protože se svým programem zaměřuje i na práci začínajících umělců a čerstvých absolventů. Galeristé zde také úspěšně uvedli již dříve vlastní prodejní výstavní projekt, s jehož reprízou se opět počítá před Vánoci.

foto k článkuNa vernisáži se krom samotných protagonistů a organizátorů, sešlo i několik destítek návštěvníků a zájemců, aby s autory jejich díla prodiskutovali. A byť byl prostor galerie poměrně malý, všech 13 vystavených exponátů či souborů, fungovalo v takové symbióze, že by některá díla mohla klidně figurovat spolu v jednom interiéru. Několik děl si také přímo na vernisáži našlo nové majitele.

Výtava potrvá ještě v galerii SOLO offsapace do 29.9., případný zájemce má možnost jednotlivé autory oslovit samostatně i p o výstavě. Jednotlivé autory i jejich díla zde stručně představíme.

Vystavující autoři:

foto k článkuZUZANA BARTOŠOVÁ (1992) studuje v magisterském programu Ateliéru sochařství II  prof. akad. soch. Jana Ambrůze na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Věnuje se především prostorové tvorbě, ale zajímá se i o malbu akvarelem a grafické techniky, jako je dřevořez nebo linoryt. Byla na stáži v Tallinnu, kde se účastnila společných výstav se studenty z Ateliéru Sculpture and Installation. Dva roky studovala v Ateliéru přírodní materiály FUD, UJEP v Ústí nad Labem. Nejčastěji vytváří sochy a instalace pro daná místa, například staré tovární haly a další alternativní prostory. Každoročně se také účastní kroměřížského festivalu Sochy v zahradě. Kontakt: zuzana.bartosova@seznam.cz

foto k článkuONDŘEJ BĚLICA (1990), je studentem závěrečného ročníku ateliéru Sochařství 2 prof. Jana Ambrůze na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a Fakulty architektury tamtéž. Jeho tvůrčí činnost se pohybuje v oblasti architektury, designu, scénografie, konceptuálního umění a sochařství. Pravidelně také publikuje texty, zabývající se filozofií architektury a umění. Sám ve své tvorbě přiznává důležité vlivy nabyté během spolupráce s prof. Magdalenou Jetelovou, prof. Martinem Rajnišem a Angelo Vermuelenem. Jeho práce je zastoupena v Muzeu umění a designu v Benešově a soukromých sbírkách v New Yorku, Londýně, Německu, České republice a Slovensku. V roce 2013 společně s Janem Adamusem zakládá ateliér Gimonfu. Kontakt: ondra.belica@gmail.com

foto k článkuMARIANNA BRINZOVÁ (1987) je posluchačkou šestého ročníku v Ateliéru malířství I, pod vedením MgA. Vasila Artamonova, na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Bakalářské studium absolvovala na Fakultě výtvarných umění AU v Banské Bystrici v Ateliéru kresby, pod vedením doc. Štefana Balázsa, ArtD. Tomu předcházely dva roky studia dějin a teorie umění na FiF UK v BA. Zabývá se médiem malby, instalace, fotografie a jejich přesahem. Jedním z ústředních motivů její tvorby je vnímání prostoru. Od prostoru reálného architektonického, přes abstraktní a pocitový, ke krajinnému atmosférickému, až po osobní a subjektivní (prostor lidské paměti, osobní mytologie, či rodinné památky). Autorka se kromě volné tvorby věnuje i kurátorské a produkční činnosti na poli vizuálního umění, která taktéž zpětně přesahuje do jejího autorského programu. Kontakt: mariannabrinzova@gmail.com

foto k článkuMARKÉTA JEŽOVÁ se v předchozím studiu věnovala technicko-ekologickým studiím — navrhování staveb a krajinářství. Nějakou dobu žila v zahraničí (Nový Zéland, Velká Británie) a po návratu absolvovala dvousemestrální studium fotografie u Evžena Sobka a magisterské studium v Ateliéru tělového designu pod vedením Lenky Klodové na FaVU VUT v Brně. Zajímá se o přesahy umění do (bio) techniky, informačních technologií, virtuálních prostorů, popkultury a mnoha dalších světů. Miluje zásahy umění do veřejného prostoru a čte současné filozofické i vědní teorie a zvažuje jejich vztah s uměním. Ve své práci nejraději propojuje instalaci objektů a video, taky se někdy nechá unést zvukem, technickými softwary a animací nebo dokonce performancí. Kontakt: marketa.ye@gmail.com

foto k článkuBARBORA KACHLÍKOVÁ (1988) je absolventkou Fakulty výtvarných umění v Brně, Ateliéru malířství 2. Její tvorbu formovaly četné stáže doma i v zahraničí. V rámci domovské fakulty prošla ateliéry Marina Mainera, Václava Stratila a Luďka Rathouského. V letech 2013–2015 absolvovala studijní stáž v Estonsku (Tartu) a pracovní stáž ve Finsku — asistent malby na Taideinstituuti v Lahti. V roce 2016 byla na rezidenčním pobytu v Gedoku ve Stuttgartu, kde pracovala na své magisterské práci. Tvorba Kachlíkové se vyznačuje zájmem o aspekty každodenního života, sociální vnímání a estetiku. Kombinace těchto vlivů utváří autentickou výpověď autorky, která považuje umění za komunikační platformu umožňující spojení dvou odlišných individualit.
Kontakt: bara_kachlikova@centrum.cz

foto k článkuKLAUDIA KORBELIČOVÁ (1990) je studentkou magisterského studia v Ateliéru sochařství I na FaVU VUT v Brně. Mezi lety 2009–2013 studovala v Ateliéru ± sklo na VŠVU v Bratislavě. Ve své tvorbě se věnuje dvěma liniím: klasické soše, kterou podrobuje deformaci skrze používání technicky řízené destrukce za pomoci exploze, a site specific instalacím a objektům. Důležitou součástí jejích děl je performativní a interaktivní prvek. Inspiraci čerpá z historie i ze současnosti, z témat, jako je armáda, sci-fi a člověk. Reálná deformace v její tvorbě prezentuje změny způsobené příliš intenzivním nebo dlouhodobým působením vnějšího prostředí na jednotlivce i kolektiv. Kontakt: klaudiakorbel@gmail.com

foto k článkuNIKOLA PREŤOVÁ (1993) absolvovala bakalářské studium v Ateliéru intermédia Petra Lysáčka na FU Ostravské univerzity, v současnosti studuje na FaVU VUT v Brně v Ateliéru environment pod vedením Barbory Klímové a Matěje Smetany. V jejích pracích je zřejmý kritický komentář okolního dění, snaží se však nepůsobit na diváka přehnaně tíživě a komplikovaně. Formální podoby její práce jsou rozmanité, médium ke každé volí individuálně. Kontakt: pretova.nikola@gmail.com

foto k článkuAGÁTA RABOCHOVÁ (1992) se narodila v jižních Čechách a v současné době má za sebou studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Malířství tři u Petra Kvíčaly. Léta studia využila k zahraniční stáži, která ji velmi obohatila. Malba ji v jejím životě nikdy neopustila, je tedy přirozené, že inspiraci nachází v každodenním životě. Pravidelně se u ní opakují motivy všedních předmětů a běžných situací. Právě jednoduchost až banalita, jež se spojuje s výraznou barevností, se pro ni stala téměř charakteristickou. Věnuje se rovněž studiu barev a nabité zkušenosti okamžitě formou experimentu aplikuji do svých obrazů. Její práce vypovídá o ní samotné. Kontakt: agi.art@seznam.cz

foto k článkuMARKÉTA SCHIFFNEDEROVÁ (1990) studuje na sochařském ateliéru Michala Gabriela FaVU VUT v Brně. Ve své práci klade velký důraz na detail a kvalitu celkového provedení. Lze u ní sledovat dvě linie tvorby, a to figurální a abstraktní. Poslední její figurální tvorba byla série zvířátek, takzvaných „Muchláží“, které vytvořila pomocí nových 3D technologií. S tímto projektem slavila úspěch v roce 2014 na trienále Art limited, 20. Triennale Grenchen, Switzerland kde byla oceněna první cenou The Grand Prix of the City of Grenchen. V abstraktní tvorbě se věnuje převedení dvojdimenzionálních děl do prostoru. Ať jsou to vlastní kresby převedené do prostoru v díle „4“ nebo při své bakalářské práci s názvem „Mimo vymezení“. Za použití atypických materiálů, jako je monofil, nachází ve své tvorbě Markéta křehkost a hru s perspektivou a transparentností. Kontakt: marketaschiffnederova@seznam.cz

foto k článkuHANA SVOBODOVÁ (1991) studuje navazující magisterské studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér sochařství I. Již třetím rokem vede se svými kolegy Galerii Jiří Putna v Brně v Žabovřeskách. Tématem její práce je lidské tělo, různé fragmenty, odlitky a otisky. Tyto části přetváří s pomocí různých materiálů, jako je umělý kámen, peří, pryskyřice nebo sůl, do biomorfních a organických tvarů. Snaží se tak zachytit různé fáze lidskosti, kterými člověk prochází, a proměnit je v poeticky výpravné sochy. Kontakt: Hana@centrum.cz

foto k článkuANDREJ ŠEVČÍK (1992) je absolventem Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Ateliéru malířství Petra Kvíčaly. V současnosti dokončuje studium Výtvarné výchovy a vizuální tvorby na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Pracuje jako učitel výtvarné výchovy a informatiky na ZŠ. Zajímají ho především elementární aspekty malby, jako je barva, malířský valér nebo základní geometrie. Poslední dobou také pracuje s důvěrně známými věcmi, které se za jistých okolností mohou jevit jako abstraktní. V diplomové práci to je např. zamrznutí počítače, díky kterému vznikají estetické a zdánlivě prostorové obrazce. Kontakt: andrej.sevci@gmail.com

foto k článkuEVA ŠTECHOVÁ (1989) je studentkou druhého ročníku magisterského studia v ateliéru Produktový design na Fakultě výtvarných umění v Brně. Během svého bakalářského studia byla na stáži v ateliéru Print na Winchester School of Art ve Velké Británii, kde pracovala s původními grafickými technikami, jako jsou linoryt, dřevořez, lept a dalšími. Také se účastnila architektonicko-designerského workshopu ve Wroclawi v Polsku, kde studenti ve skupinách pracovali na předem vytyčených problémech na řece Odra, která tímto městem protéká. Ve své bakalářské práci zpracovala redesign myoelektrické protézy od firmy Greifer s názvem Ottobock. V současnosti se věnuje založení vlastní značky módních doplňků, upravená forma jednoho z nich je také součástí této výstavy. V budoucnu bude značka rozšířena také o oblečení a obuv. Kontakt: eeve.st@gmail.com

foto k článkuJAKUB TAJOVSKÝ (1991) Cílem jeho práce je současná malba, zajímá ho podoba, především plošného obrazu v naší době a prostředky k jeho produkci. V naší době je příznačný fenomén digitalizace reality a všudypřítomnost propojení „sítí“. Jaký je odraz naší doby v malbě? Principem digitálu je převádět realitu na data. Digitální systémy používají diskrétní veličiny, u nichž daná hodnota může nabývat několika definovaných stavů, zatímco veličiny v analogových systémech se mohou měnit spojitě a mohou nabývat libovolných hodnot v rámci daných mezí (Wiki). Malba může nejlépe reprezentovat tyto systémy tím, že změní jedničky a nuly na několik základních barev. Současné materiály nám umožňují manipulovat s barvou jako s v podstatě univerzální škálou struktur, povrchů i skupenství. Všechny objekty se rozpouštějí na jednotky virtuální reality, aby byly nakonec zrekonstruovány ve dvou rozměrech pomocí nástrojů k tomu určených. Kontakt: tajovskyjakub@gmail.com

Kurátorka výstavy: Michaela Banzetová

Autor fotografií: Aneta Komárková

Galerijní provoz v praxi ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Další články

Události - obrázek

Retrospektiva Jiřího Anderleho v Obecním domě

Retrospektivní výstavu k osmdesátinám Jiřího Anderleho, představující autorovu tvorbu od začátku šedesátých let až po současnost, připravila a.s. Obecní dům ve spolupráci … Celý článek

Události - obrázek

Podzim ve Veletržním paláci: Tři století americké grafiky a současné umění

Podzimní výstavní sezónu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze definují dva klíčové prvky – Spojené státy americké a současné umění. Po nedávno zahájené výstavě He … Celý článek

Události - obrázek

Mimořádný obraz Jana Preislera v aukci

Dominantou nedělní aukce síně European Arts, která se uskuteční 2. října v Obecním domě v Praze je mimořádný obraz Jana Preislera - Tři dívky v lese, který významně oboha … Celý článek

Události - obrázek

2 LITR – druhý ročník knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací

Od pátku 23. do neděle 25. září 2016 proběhne v kulturním a komunitním prostoru W7 v Olomouci druhý ročník knižního veletrhu LITR zaměřeného na autorské a umělecké publik … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

Váš vstup do světa aukcí - imgReklama