27. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2016 (16. 6. – 30. 10. 2016)

Události - obrázek

27. mezinárodní bienále grafického designu Brno se zabývá klíčovými pojmy současného grafického designu a vizuální komunikace. Reaguje tak na proměny a stávající stav; množství, rozmanitost, nepřehlednost či zdánlivou povrchnost.

Cílem je postihnout v obecné i v subjektivní rovině některé z pojmů, které současný grafický design definují nebo ovlivňují. Pro návštěvníka se tak snaží rozkrýt a pojmenovat jeho základní parametry, aktuální témata a motivace.

Autory 27. ročníku Bienále Brno jsou, jako v případě minulého ročníku, grafičtí designéři Radim Peško, Tomáš Celizna a Adam Macháček. Letošní bienále tak navazuje na minulý, tematicky zaměřený ročník, zastřešený stejným kurátorským týmem.

Pořadatelem je Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury České republiky. Jak vnímá bienále ředitel galerie Jan Press?

„Jistě se nedá přehlédnout, že se dramaturgie výstav Moravské galerie v rámci designu rozšiřuje, proto jsme letošní rok označili jako ROK DESIGNU, na jehož pomyslném vrcholu se nachází Mezinárodní bienále grafického designu Brno.

foto k článkuJako každý ročník, i letos přináší bienále řadu novinek. Vývoj grafického designu je totiž proces, který nemůže být nikdy ukončen. Neustále reaguje na současné společenské podněty a na ně pak téma letošního ročníku, který se zaměřil na aktuální situaci v oblasti grafického designu. Ta byla zjednodušena do podoby klíčových slov, která se vinou napříč všemi výstavami, katalogem i sympóziem.

Zásadní novinkou je také to, že Mezinárodní přehlídka není složena z jednotlivostí, ale v typizovaných boxech jsou představeny celky grafických designérů, což divákům pomáhá lépe pochopit kontext jejich tvorby.

Kurátoři 27. Bienále Brno doplňují, co rozhodně nevynechat:

„Bienále nabízí návštěvníkům mnoho ‘vchodů’ a záleží jen na nich, který z nich si vyberou. A i když jsou výstavy zcela autonomní, divák mezi nimi jistě najde spoustu souvislosti, jak zřejmých, tak těch neviditelných. Ty nejlépe vyniknou v katalogu, který nejen všechny projekty a zastoupené autory představí v jednom svazku, ale zároveň přinese řadu textů a původního obsahu, který možnosti vnímání letošního ročníku ještě rozšíří. Kdo si chce bienále nejprve osahat, může začít v Místodržitelském paláci, kde se v rámci bienále podruhé představí tzv. Off program. Ten je koncipován jako otevřený prostor, svůj projekt mohl přihlásit kdokoliv. Letos se můžete těšit na deset vybraných výstav, projekce a živé akce od většinou nastupující generace autorů z celého světa.“

foto k článkuMezinárodní přehlídka (Hlavní výstavní prostor, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14), tradiční součást Bienále Brno, je zaměřena na projekty z oblasti grafického designu, které svým rozsahem tvoří menší celky nebo soubory – edice, vizuální identity, dlouhodobé spolupráce – tedy ukázky jednotného přístupu zahrnující spektrum aplikací, médií či technik. Záměrem je představit reprezentativní výběr projektů v celé jejich šíři a umožnit tak návštěvníkům bienále hlubší vhled do profese grafického designéra. Jednorázové projekty či solitéry nejsou součástí mezinárodní přehlídky 27. ročníku Bienále Brno! Letos poprvé bylo také možné práce přihlašovat výhradně elektronicky. Na základě otevřené výzvy bylo zasláno celkem 878 přihlášek od 1222 autorů z 53 zemí. Porota z nich vybrala celkem 46 prací od 68 autorů z 15 zemí. Pro snazší rozlišení a přehlednost celků připravili kurátoři speciální výstavní prvky, ve kterých se prezentuje každá série zvlášť.

foto k článkuProfilová výstava grafického designéra a pedagoga Zdeňka Zieglera seznámí v netradiční instalaci s dílem tohoto autora. Expozice Souborné dílo představí subjektivní pohled laureátek Čestného uznání mezinárodní poroty 26. Bienále Brno 2014 na sbírku přehlídky Bienále Brno spravovanou Moravskou galerií. Výstava Které zrcadlo chceš olizovat? se věnuje tenké hranici mezi realitou a fikcí, která je zde zhmotněna skrze nejrůznější artefakty spojené s grafickým designem. Kurátorsky pojatá Studovna nabízí možnost zamyslet se nad širším významem pojmu „design“ a stává se prostorem k objevování. Jako každé bienále i letos je vydán katalog. Tentokrát ovšem jeho obsah a struktura zcela podléhají tématu, kterým jsou klíčové pojmy interpretované v původních textech významných osobností z oboru. Ve dnech 17., 18. a 19. června 2016 proběhne Mezinárodní sympozium — třídenní cyklus přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu. Účastníci budou mít možnost seznámit se s osobnostmi grafického designu, s jejich prací a názory. Rovněž bude příležitostí k osobním rozhovorům a kritické diskusi.

Po úspěšné premiéře v rámci minulého ročníku bude i letos bienále doplněno o tzv. Off program, který je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím. Letos bude zaměřen zejména na výstavní projekty. Probíhat bude v přízemních prostorách Místodržitelského paláce a jeho podrobný přehled opět naleznete na stránkách bienále.

DOPROVODNÉ VÝSTAVY

Které zrcadlo chceš olizovat?

foto k článkuVýstava mezi realitou a fikcí, situovaná v reálném a fiktivním prostoru
Hlavní výstavní prostor, Pražákův palác, Husova 18
Výchozím bodem projektu Které zrcadlo chceš olizovat? je předpoklad, že když je něco vytištěno, stává se „to“ skutečnějším. Výstava představí díla, ve kterých realita (nebo fikce?) udělala odbočku. Skládá se z vypůjčených artefaktů, i nových, pro tuto výstavu speciálně vyrobených prací z oblasti grafického designu.
Koncepce: Åbäke (GB), Sofie Dederen (BE), Radim Peško (CZ)

Tabula rasa: Propojené světy aneb manýrismus designu

Hlavní výstavní prostor, Pražákův palác, Husova 18
Důsledkem převládající modernizace je dnes slovo „design“ obecně rozšířené po celém světě. Základní význam slova „design“ a způsob jeho interpretace však není jednoznačně zřejmý ani jasný. Interpretace, způsob uvažování a jemné nuance se v jednotlivých kulturách a zemích odlišují.
Vybízíme návštěvníky čítárny, aby měli na paměti pojem tabula rasa (nepopsaná tabule) v její nejpůvodnější podobě voskové tabulky, kterou používali staří Římané na poznámky. Než se pustíte do této výstavy, pokuste se povolit své mysli rozcvičku nad předsudky ohledně toho, co design skutečně znamená.
Koncepce: Kiyonori Muroga (JP) & Ian Lynam (US)

Čestné uznání mezinárodní poroty 26. Bienále Brno 2014

Souborné dílo

Camera, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Expozice je založená na rozsáhlé sbírce, která se v průběhu let shromáždila kolem Bienále Brno – přesněji řečeno na reprodukcích těchto děl v katalozích, doprovázejících každý ročník bienále. Autorky výstavy se rozhodly vyjít ze sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně a využít této příležitosti pro zkoumání vlastní praxe a konfrontaci získaného materiálu se svou prací. Koncepce: Goda Budvytytė (LT), Ines Cox (BE), Anna Haas (CH), Corina Neuenschwander (CH), Osobnost českého grafického designu

Zdeněk Ziegler

Respirium, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Výstava tohoto významného českého grafického designéra a pedagoga představí zejména jeho rozsáhlou tvorbu v oblasti filmového plakátu od začátku šedesátých do konce osmdesátých let 20. století. Vystavený soubor realizovaných prací, ale i skic a nerealizovaných návrhů představí médium, které ve své době definovalo vizuální jazyk a estetiku celé generace grafických designérů a svou rozmanitostí a invenčními přístupy zůstává zdrojem inspirace i v současnosti. Koncepce: Radim Peško (CZ), Tomáš Celizna (CZ), Adam Macháček (CZ)

zdroj: https://27.bienalebrno.org/

27. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2016 (16. 6. – 30. 10. 2016) ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Další články

Události - obrázek

FOTOEXPO 2016 – veletrh a festival současné fotografie

V jeden den, na jednom místě potkáte desítky fotografů, kteří se s vámi podělí o svoje zkušenosti na workshopech, besedách a seminářích. Celý článek

Události - obrázek

Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity Opavě oslavuje pětadvacetiny výsta …

Výstava s názvem „Čtvrtstoletí“ uspořádaná k pětadvacátým narozeninám Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě bude po celé léto k vidění v Domě fotografie … Celý článek

Události - obrázek

Zlínský zámek připomíná tvorbu Adrieny Šimotové

Komorní výstavu obrazů přední české výtvarné umělkyně Adrieny Šimotové pod názvem Grafitový anděl uvede Galerie Václava Chada ve zlínském zámku. Spolupořadatelem výstavy … Celý článek

Události - obrázek

Další mimořádný objev na českém aukčním trhu: Autoportrét malíře Otakara Kubína

Na českém aukční trhu se objevuje výjimečné dílo českého malíře světového formátu Otakara Kubína, pocházející z jeho nejvíce ceněného pařížského období. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

Gakerie KODL - aukce 26.5.2024 - imgReklama