Zemřel Jiří Šindler, brněnský grafik a ilustrátor

Události - obrázek Ve třiadevadesáti letech zemřel 5. června významný brněnský grafik a výtvarník Jiří Šindler, jehož výstavu Doteky téměř nedávno hostil hrad Špilberk. „Čtenáři se s jeho dílem mohli seznámi prostřednictvím ilustrací dětské literatury,

foto k článkuK nejvýznamnějším z Šindlerovy ilustrační tvorby podle něj patří výtvarné doprovody povídek Baabelových, Andrejevových či Leskovových. „Jako písmař se Jiří Šindler zařadil mezi naše nejvýznamnější kaligrafy, jak dokládají edice jím psaných a ilustrovaných básní Ivana Blatného, Poeova Havrana, nebo cenzurou zakázaný přepis sbírky básní Vladimíra Holana Zdi. Unikátní zůstane jeho náročný projekt vytvoření tiskového písma hlaholice a několik volný cyklů, které tuto práci doprovázely," doplnil Binder. Připomněl také Šindlerův pedagogický odkaz – na brněnské Škole uměleckých řemesel či Fakultě výtvarného umění VUT v Brně. „V srdcích těch, kteří jej poznali, zůstane nesmazatelně zapsán jako ušlechtilý muž širokého vzdělání, hluboké víry a laskavého srdce," doplnil Binder.

Jiří Šindler

foto k článkuTvorba Jiřího Šindlera byla spjata především s knihou a pohybovala se v oblastech, kde se setkává slovo se svým neliterárním – vizuálním – sdělením. K práci s textem a knihou se Jiří Šindler dostal poměrně brzy. Díky svému otci Vladimíru Šindlerovi (1891 – 1961), který se autorsky podílel na výzdobě knih staroříšského Dobrého díla, Řezníčkovy edice Magnificat, Pojerovy Atlantidy a dalších, se brzy seznámil s prostředím, v němž se vždy dbalo na kvalitní výtvarné řešení a technické provedení knihy. V okruhu staroříšského nakladatele Josefa Floriana (1873 – 1941) byla věnována značná pozornost také kaligrafii. Kaligrafované přepisy byly často součástí výtvarného řešení jím vydaných knih. Tyto podněty prohluboval Jiří Šindler studiem na Státní grafické škole v Praze u profesorů Zdeňka Balaše (1904 – 1997) a Richarda Landera (1904 – 1982) a současně soukromým studiem u knihaře a kaligrafa Josefa Vyskočila (1899 – 1961) a typografa Oldřicha Menharta (1897 – 1962). V letech 1943–1950 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v grafické speciálce Antonína Strnadela (1910 – 1975). Své znalosti si ověřoval za prázdninových pobytů v tiskařské dílně bratří Vokolkových v Pardubicích, kde si osvojil znalosti tiskařské praxe.

Již v době svých studií ilustroval Jiří Šindler pro významné bibliofilské edice několik titulů, kterými se zařadil mezi přední osobnosti české knižní kultury. Jeho, stále ještě neuzavřená, bibliografie čítá dnes téměř 90 titulů.

foto k článkuŘadu z nich realizoval ve spojení s kaligrafickým přepisem ilustrovaného textu. Typografie a především tvorba písma se stala také hlavním oborem jeho pedagogického působení na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (1969 – 1983, 1998 – 2011) a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1992 – 2012).

foto k článkuOd poloviny osmdesátých let se Jiří Šindler věnoval podrobnému studiu nejstarších dochovaných hlaholských památek z 10. století – Kyjevských listů a Pražských zlomků. Jednotlivá písmena ve všech jejich variantách přepisoval tesařskou tužkou, plochým perem nebo plochým štětcem. Výsledkem bylo 36 znaků hlaholské abecedy, u nichž kvůli čitelnosti tištěného textu zeslabil sklon a zúžil duktus. Písmu ponechal jistou zemitost vytvářenou nestejným sklonem znaků a respektováním přesahů, používaných pisateli nejstarších hlaholských památek. Hlaholský misál byl vydán nákladem Arcibiskupství olomouckého roku 1992. Vzniklo mimořádné dílo, které má odezvu dodnes. Roku 2011 Šindlerovo písmo aplikoval slovenský grafik Peter Ďurík v bibliofilském vydání textu Proglasu. Kniha s ilustracemi Miloše Cipára a v knihařském zpracování Lidy Mlichové byla na Slovensku oceněna jako Nejkrásnější kniha roku. Sám autor písma se k němu ještě dlouho vracel ve volných kreslených i grafických kompozicích vycházejících z tvarové působivosti jednotlivých znaků a jejich segmentů (cykly Hlaholský cyklus a Fragmenty).

Zdroj: http://brnensky.denik.cz
www.spilberk.cz

Publisher: iUmeni.cz

Zemřel Jiří Šindler, brněnský grafik a ilustr… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

To jsou věci!