Vznešenost & zbožnost - Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

Události - obrázek

Výstava Vznešenost & zbožnost v Západočeské galerii v Plzni představí dosud neznámé skvosty barokního umění Plzeňského kraje i významná díla Petra Brandla, Matyáše Bernarda Brauna či Jana Blažeje Santiniho-Aichla

foto k článkuZápadočeská galerie v Plzni v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 připravila od 28. října do 20. března 2016 do výstavní síně Masné krámy výstavu nazvanou „Vznešenost & zbožnost“ s podtitulem „Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách“. Rozsáhlá expozice představuje první ucelený pohled na výtvarné umění, jež vznikalo s dílčími přesahy v rámci historických hranic Plzeňského kraje od počátku 17. do druhé poloviny 18. století. Některé exponáty budou vystaveny vůbec poprvé, mezi hlavní skvosty výstavy budou patřit díla malířů Petra Brandla a Jana Kryštofa Lišky, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

“Příznivá poloha oblasti vedla k výraznému uplatnění předních uměleckých osobností z Prahy i sousedního Bavorska. Ty zde namnoze dostaly příležitost podat své vrcholné výkony. Místní tvůrci se vyrovnávali s příklady velkých současníků a byly jim svěřovány významné realizace,” říká na úvod ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

foto k článku“Barokní památky a umění Plzeňského kraje tvoří od začátku jeden ze základních programových pilířů našeho projektu. Úspěšný festival 9 týdnů baroka zavedl v létě přes 12.000 návštěvníků přímo do památných míst, která ožila kulturním děním. Současná výstava Západočeské galerie pak završuje tento vlajkový projekt v jediné expozici,” zdůrazňuje programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko s tím, že téma baroka Plzeň 2015 neopustí ani v příštím roce, kdy by vybrané projekty Evropského hlavního města kultury měly, byť ve skromnější podobě, pokračovat. Výstava Vznešenost & zbožnost názorně představí jednotlivé objednavatelské okruhy, jakými byly kláštery, šlechta a královská města, z nichž vycházely různé typy uměleckých zakázek pro všechny výtvarné obory. Zvláštní pozornost je věnována předním církevním patronům umění v čele s plaským opatem Evženem Tyttlem či šlechtickým rodům Lažanských, Kokořovských a Vrtbů. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost spatřit špičková díla hlavních tvůrců českého baroka – malířů Petra Brandla a Jana Kryštofa Lišky, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla, která vznikla pro tento region. Některá z nich představují badatelský objev a veřejnost je spatří vůbec poprvé. Zapůjčena budou i díla uložená v zahraničních sbírkách z Německa, či Rakouska.

foto k článkuNa výstavním projektu se podíleli odborníci z předních badatelských pracovišť v Praze i v kraji a podařilo se pro něj zajistit takové umělecké skvosty, jakými jsou želvovinový oltář z Plas, kompletní soubor Widemannových preciózních alabastrů vytesaných pro hraběte Jana Josefa mladšího z Vrtby, Brandlův nádherný Křest Krista z hlavního oltáře farního kostela Sv. Jana Křtitele v Manětíně či oltářní obraz od Jana Kryštofa Lišky pro farní kostel sv. Václava v Plasích, dlouhá léta považovaný za ztracený, a v neposlední řadě portrét opata Maura Fintzgutha, stavebníka chrámu v Kladrubech, jehož podoba nebyla dosud známa.

foto k článku“Název výstavy Vznešenost & zbožnost naznačuje, jak se v barokním umění s jeho vysokými estetickými nároky jedinečně snoubily ambice sebevědomých objednavatelů a duchovní potřeby, jež byly nedílnou součástí jejich životního stylu, ale i vnitřního životního postoje,” doplňují autoři výstavy Andrea Steckerová a Štěpán Vácha.

U příležitosti výstavy vychází bohatě ilustrovaná odborná publikace připravená širokým autorským kolektivem.

Autoři výstavy: Andrea Steckerová – Štěpán Vácha

Komentované prohlídky s autory výstavy
so 21. 11. 2015 od 15 hodin (Štěpán Vácha)
st 9. 12. 2015 od 17 hodin (Andrea Steckerová)
st 13. 1. 2016 od 17 hodin (Štěpán Vácha)
Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.
Výstava se realizuje v rámci projektu Baroko v západních Čechách.
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni

Vznešenost & zbožnost - Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách
Autor: kolektiv
Rok vydání: 2015

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Události - obrázek

Karel Novosad - Linie, metoda, prostor

Karel Novosad se po své emigraci do Německa v roce 1968 velmi brzy zařadil mezi renomovanou skupinu umělců, kteří se věnovali konkrétnímu umění. Celý článek

Události - obrázek

Přípravy druhého ročníku úspěšného designérského setkání jsou v plném proudu

Během posledního listopadového víkendu proběhne v prostorách zlínského zámku unikátní akce spojená s přehlídkou autorské tvorby mladých designérských talentů. Netradiční … Celý článek

Události - obrázek

Kalendář Marie Plotěné věnovaný Světlušce

Malířství je obor jehož díla jsou zpravidla dvojrozměrná. Zkusila jsem zapojit do svého malování i světlo skutečné. Objevuje se tam, kde pomocí vrypů narušuji povrch, vrs … Celý článek

Události - obrázek

Národní galerie bez obrazů? Na podzim představuje instalace nebo videa

Kdo si Národní galerii v Praze vybavuje hlavně jako klasickou obrazárnu, toho podzimní série výstav spíš překvapí. Pokračovat tu bude například Prostor pro pohyblivý obra … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama