Kalendář Marie Plotěné věnovaný Světlušce

Události - obrázek Malířství je obor jehož díla jsou zpravidla dvojrozměrná. Zkusila jsem zapojit do svého malování i světlo skutečné. Objevuje se tam, kde pomocí vrypů narušuji povrch, vrstvím papírový podklad a vytvářím strukturu. Svou techniku jsem pracovně nazvala drásáním a obrazy drásanými pastely.

Takto velmi stručně definovala brněnská malířka, kreslířka a karikaturistka Marie Plotěná výtvarnou techniku, kterou použila při tvorbě třinácti obrazů určených pro přípravu reprezentativního nástěnného kalendáře známého sbírkového fondu Světluška.

foto k článku Tento kalendář je k dostání za velmi dostupnou cenu (150 korun) ve vybrané síti knihkupectví a prodejních galerii v Praze, Brně, Ostravě ( Galerii výtvarného umění), Olomouci ( Galerii Tycho), Plzni (Západočeské galerii), Jihlavě, a také přímo v pražském sídle Světlušky (www.svetkuska.net).

foto k článku Kalendář je zajímavý a jedinečný nejen originální výtvarnou technikou a stejně originálními náměty obrazů, ale také tím, že je vytištěn na formátu A2, že je dvojjazyčný (česko anglický) a tím, že u jednotlivých reprodukcí obrazů jsou kromě jejich názvů i velmi přemýšlivé glosy, které pointují jejich obsah. Prodejem kalendáře získává Světluška finanční prostředky na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem a dospělým.

Zdroj: agentura Antipol Brno,
autor fotografií obrazů: Ota Nepilý

Marie Plotěná

Malířka, kreslířka, karikaturistka.
Narozena 1946 v Brně. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy university.

Je členkou Sdružení Q, České unie karikaturistů, Sdružení Bienále Brno, Unie výtvarných umělců a Federace evropských karikaturistů.
Její kreslený humor byl publikován v mnoha periodikách u nás i v zahraničí.

foto k článkuPro kreslený humor Marie Plotěné je příznačná jednoduchá obrysová lineární kresba, bez stínování, jíž dosahuje výrazové čistoty a řádu. Vtip je mimo jiné založen i na mnohovýznamovosti slov, nebo na jejich doslovné interpretaci či na absurdních situacích parodujících lidské činnosti.

Druhou významnou oblastí její tvorby jsou drásané pastely. Vznikají autorčinou unikátní technikou, při níž je papír drsněn ostrým hrotem: výsledkem je struktura působící jako nízký reliéf. Jejich lyrický výtvarný humor je obdobný jako v kresbách, jejich skladba je však složitější.
V osobité syntéze spojuje Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvím nápadu od devadesátých let rozšířených o netradičně traktované biblické náměty.

Tvorba Marie Plotěné byla prezentována na celé řadě výstav, jak samostatných , tak i skupinových, jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. Dosud absolvovala sedmdesát sedm autorských výstav a více jak dvě stě výstav skupinových.

Často byla úspěšně konfrontována s díly našich i zahraničních umělců, zejména autorů kresleného humoru. Za svou tvorbu Marie Plotěná získala 23 ocenění, patnáct obdržela na domácí scéně a osm v zahraničí.

Zdroj: http://marie.plotena.cz

Publisher: iUmeni.cz

Kalendář Marie Plotěné věnovaný Světlušce - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Art Plus

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Svatební košile - Kresby k básni K. J. Erbena

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder