Maximum Contrast – výstava Květy Pacovské

Recenze - obrázek

Recenze na výstavu Květa Pacovská: Maximum Contrast. Retrospektivní výstava umělkyně, která je známá především v zahraničí svými originálními knižními ilustracemi a experimentálními autorskými knihami.

foto k článkuPřesto, že to nebývá zvykem, dovolím si začít recenzi výstavy Květy Pacovské přímo jejím zhodnocením. Dle mého názoru jde totiž o jeden z vrcholů pražské výstavní sezóny roku 2015 a nasazení poměrně vysoké vstupní laťky pro rok nový. Snaha o citlivé vystavení množství obrazů i objektů a zároveň představení širokého spektra autorčiny tvorby, vyšla kurátorkám Magdaléně Juříkové a Haně Larvové z mého pohledu jen s dílčími výtkami na výbornou. Dalo by se namítnout, že není dobrých výstav bez dobrého materiálu. Z tohoto pohledu bylo jistě z čeho vybírat, tím větší odpovědnost však kurátorkám vzniká. Vytvořit v rámci retrospektivní výstavy logický a reprezentativní výběr prací vzájemně spolu komunikujících a přitom respektovat svébytnost každého díla, není v žádném případě jednoduchý úkol. Tím víc těší jeho kvalitní zpracování. Výstava totiž působí kultivovaně, elegantně a nenásilně, jako kdyby si díla o své místo v galerii sama říkala.

foto k článkuVzhledem k tomu, že Květa Pacovská se plně začala věnovat tvorbě obrazů až ve zralém věku, setkáváme se v rámci její retrospektivy s dílem, které se vyznačuje vzácnou vyrovnaností, jasným názorem i zaujetím. Výstava tak nepotřebuje chronologický charakter. Důraz mohl být kladen na celkový koncept a řešení souvislostí a vztahů uvnitř vlastní tvorby. Největší díl výstavy patří obrazům ze souboru Půdorysy, které vznikaly od devadesátých let do roku 2014. Jde tedy o díla poměrně nová, tvořící promyšlený cyklus. Sama autorka v rozhovorech připodobňuje vznik svých autorských knih i obrazů k práci architekta. Stejně jako stránky knihy, řeší i plochy plátna jako prostor, do kterého včleňuje další prvky, často geometrické obrazce, barevné plány nebo skvrny. V jejích dílech nalézáme touhu po rovnováze, harmonii a radosti z prostoru a barvy. Umělkyně využívá i expresivnějších možností malby (rozteklé barevné skvrny apod). Ovšem těmito prostředky s hravostí a lehkostí oživuje svá díla. Podobně v rámci konceptu výstavy působí interaktivní abeceda, která přímo vybízí návštěvníky ke hře s písmenky. Díky těmto momentům se Květa Pacovská vzdaluje neosobnímu odstupu typickému pro minimalistické umění, které by se mohlo jevit jako nejbližší klasifikace k její tvorbě.

foto k článkuZmiňované drobné nedostatky výstavy se týkají především její vstupní části, kde jsou na jedné stěně vystaveny obrazové abstrakce větších formátů, podle mého soudu, až příliš těsně u sebe a divákovi je tak ztížena možnost vnímání každého díla zvlášť. Oči automaticky přeskakují z jednoho díla na druhé. Taková obrazová struktura by snad byla méně rušivá v případě, že by šlo o barevně jednotný cyklus. Zvláštní je v této místnosti i využité osvětlení, které nejspíš vlastním sklonem zkresluje malířsky skvěle vyvedené plochy a to nejzřetelněji u červenobílých obrazů. Červená plocha tak působí až nepříjemně agresivně. Pravděpodobně šlo o snahu dynamického entrée maximálního kontrastu. Zajímavé srovnání nabídne videoprojekce, kam nás přirozeně první místnost směřuje. Jde o film obsahující záběry z výstavy Květy Pacovské v Tchaj-Pej v Japonsku. Využité intimní přítmí na japonské výstavě potvrzuje malířskou hloubku červených ploch, svým způsobem je dotváří a lépe vystihuje i podstatu děl.

foto k článkuK uspořádané výstavě samozřejmě vyšel i stejnojmenný katalog. Ten je uveden několika kratšími teoretickými texty týkající se Květy Pacovská. Ke slovu se dostaly obě kurátorky, které stručně a citlivě zařazují dílo umělkyně do širšího kontextu a vysvětlují i okolnosti vzniku výstavy. Těžištěm graficky povedeného katalogu jsou reprodukce autorčiných děl. Na závěr je přidán souhrn z uměleckého životopisu Květy Pacovské, kde jsou uvedeny předchozí výstavy i mnohá ocenění za její tvorbu. Nedostatkem katalogu je chybějící soupis vystavených děl.

foto k článkuJak již bylo řečeno, jde jen o drobné výtky, kterými nemá cenu nechat se odradit. Výstava, stejně jako tvorba Květy Pacovské, má vzácně pozitivní náboj, v žádném případě není povrchní ani naivní. Její dílo se nebojí být otevřené a myslím, že i široce přístupné. Bez rozpaků bych výstavu doporučil.

Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1 11. 11. 2015 – 27. 3. 2016

Autor: Petr Šeda, student Dějin umění na FF UK v mgr.studiu

Maximum Contrast – výstava Květy Pacovské ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Květa Pacovská: Maximum Contrast
Autor: Květa Pacovská
Rok vydání: 2015

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Recenze - obrázek

Dá se říci, že umění a design jsou úplně něco jiného?

Záleží na tom, jakou debatu chcete vést. Deyan Sudjic, autor nově vydané publikace B jako Bauhaus a ředitel londýnského Design Musea, je toho názoru, že tomu tak skutečně … Celý článek

Recenze - obrázek

Zdeněk Sklenář byl malíř…

Zdeněk Sklenář nebyl spisovatel, byl malíř. To samozřejmě každý ví. Tuto zdánlivě nepatřičnou větu je však dobré mít na mysli při četbě jeho vzpomínek, které vydal jeho … Celý článek

Recenze - obrázek

Vetřelci a volavky - sochy, které nikomu nepatří

V prosinci loňského roku vyšlo druhé rozšířené vydání knihy Celý článek

Recenze - obrázek

Poezie v komiksových obrazech

Nakladatelství Labyrint po Tanově Novém světě přináší další němý komiks – a opět mimořádný, byť již nenabízí tolik vynalézavosti, jako se to povedlo australskému fenomén … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - podpořte náš portál www.iumeni.cz v soutěži ShopRoku 2023 - imgReklama