Festival, který otvírá Brno

Architektura - obrázek

Oceněný DADA disktrikt se otevře veřejnosti – už teď na videu, v květnu 2022 i k osobní prohlídce

Čerstvého vítěze jedné z kategorií České ceny za architek- turu, brněnský DADA distrikt, si mohou kromě odborníků prohléd- nout i běžní fanoušci architektury. Oceněnou stavbu veřejnosti otevírá festival Open House Brno (OHB). Osobní prohlídky zdařilé rekon- strukce stoleté tovární budovy pro- běhnou na konci května 2022, video s povídáním jednoho z iniciátorů projektu však zájemci už teď najdou na Youtube kanálu OHB.

„Blahopřeji kolegům z DADA distrikt a děkuji i porotě, že této zdařilé rekon- strukci udělila Cenu Ministerstva prů- myslu a obchodu. Jako organizátorka festivalu Open House Brno jsem hrdá, že máme v programu další stavbu, kterou ocenila odborná veřejnost. DA- DA distrikt patří k našim nejoblíbeněj- ším lokacím, a protože je nejbližší prohlídka zhruba za půl roku, ráda bych zájemce pozvala na web www.openhousebrno.cz , kde kromě videa s DADA distriktem najdou i další nepřístupné, oceněné i jinak zajímavé stavby,“ uvedla kreativní ředitelka fes- tivalu Lucie Pešl Šilerová ze spolku Kultura & Management.

DADA distrikt vznikl přestavbou sta- rých továrenských skladů na čtyřpod- lažní loftové bydlení s navazující ob- čanskou vybaveností v nově rozvíjené části Brna na nábřeží řeky Svitavy. Že festival OHB představuje veřeje- nosti opravdu kvalitní lokality dokládá i další ocenění Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu 2021, kde získala čestné uznání přestavba autobusového nádraží Zvonařka. Festival Open House Brno každoročně v jihomoravské metropoli zdarma ote- vírá fanouškům architektury, historie a umění i dalším zájemcům běžně ne- přístupné památky a zajímavé archi- tektonické objekty. Díky pandemii na- víc vzniklo na 80 online videoprohlí- dek, které si mohou zájemci pustit na webu festivalu www.openhousebrno.cz.

Najdou tam i další zajímavé a oceněné stavby. Velký zájem má podle organizátorů festivalu veřejnost například o prvore- publikový byt Richarda Herdana v ulici Hlinky, Arnoldovou vilu v Černých Po- lích či po asi třiceti letech přístupnou bývalou vyhlídkovou kavárnu Grand Prix v Kohoutovicích. Fronta zájemců při posledním ročníku před pandemií stála i před bývalou elektrárnu brněn- ského divadla ve Vlhké ulici, kterou navrhl samotný Thomas Alva Edison. Zajímavý pohled na Brno nabízí i re- konstruovaná výšková budova Šumav- ská Tower s výhledem z posledního 18. patra v 66 metrech.

Souhrn informací k daným lokacím přibližuje web www.openhousebrno.cz, fotoreportáže z otevřených míst se lze prohlédnout na fb.com/openhousebrno a instagram.com/openhousebrno. Letos na podzim se festival plánoval s představením netradičních míst Brna opět zapojit do celosvětového virtuál- ního festivalu Open House Worldwide, ten byl ale kvůli další vlně pandemie přesunut na jaro 2022.

Festival, který otvírá Brno ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Architektura - obrázek

Festival Open House Praha v květnu zpřístupní 101 budov a prostorů

Svátek městské architektury, festival Open House Praha, se uskuteční letos od 16. do 22. května 2022. Celý článek

Architektura - obrázek

ARCHITEKTURA 58–89

Strhující příběh české předrevoluční architektury Celý článek

Architektura - obrázek

Nechat vyniknout krásu architektury a citlivě doplnit vstup Ústředního hřbitova …

Respekt ke stávajícím budovám i kompozici hřbitova, který dovolí architektuře dostatečně vyniknout, a kultivace prostranství mezi obřadní síní, hlavním vstupem a zastávka … Celý článek

Architektura - obrázek

Filmy, panelové diskuze i taneční performance nabízí letošní festival Film a Arc …

Pět dnů, dvacet mezinárodních a tuzemských snímků, diskuze s režiséry a odborníky nebo taneční performance. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama