Nehoda

Autor: Anglicky2020Centrala

Noel miluje svou mamku. Klidneˇ to zakrˇicˇí na celý supermarket. A mamka ho miluje taky, to Noel dobrˇe ví. Protože s ním griluje maršmelouny na balkoneˇ a daruje mu k narozeninám opravdickou kytaru. Jenomže pak má „Nehodu“ a už se o Noela nemuže starat. Z Berlína ho odvezou do Neuerkerode, vesnice v Dolním Sasku, v níž lidé s postižením i bez sdílejí život, práci a volný cˇas.

469 
včetně dph
do týdne

Doporučená cena 549 Kč - SLEVA

Název: Nehoda  ISBN: 978-80-908160-0-8  Jazyk: Anglicky  Rok:   EAN: 9788090816008  Hmotnost: 1.20 kg  Vazba: vázaná  Počet stran: 128  Rozměr: 222x270  Nakladatel: Centrala  Překladatel: Michaela Škultéty
  • Doprava od 95 Kč
  • Výdejní místa od 69 Kč
  • Osobní odběr ZDARMA
  • Doprava ZDARMA od 2500 Kč
informace ke knize

Detail knihy ~ Nehoda, Mikael Ross

A všechno se zmeˇní: Noel najde nové prˇátele, s kterými prožívá dobrodružství všedního dne a na diskotéce se zamiluje do princezny. Ale jak ji má znovu najít? Vidíme, jak pragmaticky Noel zachází s nevysveˇtlitelnými veˇcmi, jak si sestavuje život z dílku° toho, co je mu nabízeno, a jak reaguje, když se leccos zase zhroutí. „Nehoda“ vznikla jako dílo jiného druhu k oslaveˇ neuekerodského jubilea a stránku po stránce strká do kapsy rˇadu filmu°, které nám chteˇjí poskytnout „jiný obrázek“ života s postižením a nejsou prˇitom ani z poloviny tak krásné a hluboké.

Co jsi o Neuerkerode veˇdeˇl, než jsi zacˇal pracovat na svém grafickém románu? Neveˇdeˇl jsem o ní vu°bec nic a jen jsem googlil, než jsem se tam rozjel. Takže jsem veˇdeˇl, že se jedná o chráneˇné bydlení, ale nic víc. Netušil jsem, že je to opravdická vesnice. Když jsem prˇijel, nejdrˇíve ze všeho meˇ pozdravili. Tak to tam chodí: Každý cˇloveˇk, kterého potkáš, teˇ pozdraví. „Kdo jsi, já jsem ten a ten, bydlím tady, co deˇláš.“ Lidé se tam úžasneˇ zajímají o druhé. První procházka byla hrozneˇ intenzivní, protože jsem beˇhem krátké doby poznal trˇicet nebo cˇtyrˇicet lidí. Teprve druhý den následovalo setkání s rˇeditelem Neuerkerode, který projekt navrhl. Ale to už na meˇ vesnice udeˇlala takový dojem, že jsem pochopil, že jde o neˇco výjimecˇného.

Nehoda