Ludmila Pokorná (malíř)

* 2.9.1904 Drážďany 1979 malba Brno, Česká republika Profil na Wikipedii

Naivní malířka mezinárodního významu. Zastoupena ve sbírkách Galerie výtvarného umění Litoměřice, Galerie hlavního města Prahy, Slovenské národní galerie v Bratislavě, zámku Staré Hrady a u řady soukromých sběratelů.

Literatura

 • Arsen Pohribný, Naivní umění, Dějiny a současnost 4/1964
 • Arsen Pohribný, Štefan Tkáč: Die naive Kunst in der Tschechoslowakei , Artia Praha,1967
 • Miroslav Míčko, Naivní malířství ve světě, katalog k výstavě v Brně, říjen-listopad 1963
 • Štefan Tkáč, 1.trienále insitného umenia, Bratislava, VIII-X 1966
 • Arsen Pohribný, Naivní umění, katalog k výstavě v Ostravě , červen 1964
 • Miroslav Míčko, Umění prostého srdce, katalog k výstavě, květen-červen 1969

Životopis

Ludmila Pokorná se narodila v roce 1904 českým rodičům v Drážďanech. V mládí tancovala v tamní Semperově opeře, mimo jiné v inscenacích Maxe Reinhardta. Po zranění nohy ukončila baletní dráhu a věnovala se hře na klavír.

Stýkala se s německou meziválečnou avantgardou (Paul Klee, Lovis Corinth, Otto Dix, Fritz Löffler i Vladimír Clementis). Koncem dvacátých let se rodina vrátila do Čech, kde Ludmila ztratila umělecké kontakty. Starala se o rodinu, po smrti rodičů se vdala.

Druhou světovou válku prožila v Praze. Provozovala velkoobchod s papírnickým zbožím, díky němuž mohla podporovat rodinné příslušníky i další oběti koncentračních táborů.

Malbě se věnovala od poloviny padesátých let. Za posledních dvacet pět let svého života vytvořila několik set olejomaleb a barevných grafik širokého inspiračního záběru. V díle Ludmily Pokorné najdeme radostné obrazy věnované jejímu dětství a rodině (cyklus Rodiče). Dále tematiku biblickou (Kaine, kde je tvůj bratr Abel?, Orlická madona, Daniel v jámě lvové, Lotova žena) či antickou (Odysseus a Sirény). Mezi portréty figurují především její dvě děti (Petr, Káťa). Poslední obraz, Osamělost, nese smutek posledních let nemoci a odloučení.

Od počátku šedesátých let vystavovala své obrazy v Československu i v zahraničí. Období rostoucího zájmu o její obrazy vyvrcholilo velkou soubornou výstavou na Staroměstské radnici v létě roku 1969. V období normalizace jí další výstavy nebyly umožněny.
Ludmila Pokorná

Nabídka uměleckých děl - Ludmila Pokorná

Výstavy

 • Budapest 1998
 • Staré Hrady 1991
 • Praha, Chodovská tvrz, 1989
 • V letech Husakova socialismu vystavování možné nebylo
 • Praha, Galerie h.m. Prahy – Staroměstská radnice 1969
 • Bratislava 1966, Mezinárodní trienále
 • Ostrava 1964
 • Praha 1962

Sbírky, realizace

 • soukromí sběratelé
 • zámek Staré Hrady
 • Slovenské národní galerie v Bratislavě
 • Galerie hlavního města Prahy
 • Galerie výtvarného umění Litoměřice
 • Galerie výtvarného umění Litoměřice
iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama

Další umělci

Anderle Jiří

Praha, Česká republika

Bružeňák Jan

Brno, Česká republika

Byrtusová Pavla

Jablunkov - Návsí, Česká republika

Chaun František

Praha, Česká republika

Coufal Ondřej

Pelhřimov, Česká republika