Jan Bružeňák (malíř, umělecký keramik)

* 5.4.1947 Újezd pod Přimdou malba, kresba, keramika, porcelán Brno, Česká republika

V současné tvorbě Jana Bružeňáka převažuje hravá fantazie nejen pro děti. V dřívější tvorbě se věnoval grafice zobrazující náměty z vlastní mytologie, filosofie, fantazie a sféry subjektivního nevědomí. Do r. 1982 spadá prvopočátek vzniku cyklu grafických děl narativně zobrazujících autorovu snovou zemi, všechny hýří barevností. Od druhé poloviny 80. let vzniká série kreseb - skicové záznamy perem a tuší na bílém přírodním papíře (Krajiny, Vzpomínky) směřující k abstrakci linie a tvaru.

Školy

 • MU Brno (dříve UJEP)

Literatura

 • BRUŽEŇÁK, Jan. Houby a houbaři. 2009
 • RŮŽIČKOVÁ, Blanka a Jan BRUŽEŇÁK. Slovo a obraz. 2009
 • BRUŽEŇÁK, Jan. VI. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2OO8. 2008

Životopis

JAN BRUŽEŇÁK, malíř, grafik, keramik, ilustrátor, se narodil 5. dubna 1947 v Újezdě pod Přimdou. V letech 1958-1966 žil v Ostrově nad Ohří, kde vystudoval střední strojírenskou průmyslovku. V roce 1974 absolvoval pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kam ještě v témže roce nastoupil jako asistent. Prošel řadou profesí, byl strojvůdcem v povrchových dolech, tiskařem, keramikem, divadelníkem, mimickým hercem... Od roku 1974 až do loňského roku působil jako docent na katedře výtvarné výchovy Masarykovy univerzity v Brně. Ovládá různé výtvarné techniky, z nichž vynikly zejména grafiky zobrazující fantastkní a mytologické náměty, kresby, bohatě kolorované akvarelem, knižní ilustrace. V posledních letech se ve svém výtvarném projevu více zaměřuje na kresbu tuší, perem a tužkou na bílých kartonech větších rozměrů, do nichž zapojuje kreativitu svých dětí. Žije a pracuje v Brně.
Jan Bružeňák

Nabídka uměleckých děl - Jan Bružeňák

Výstavy

 • Slovo a obraz - Čtyřdenní workshop jako část mezinárodní výtvarné soutěže věnované a inspirované tvůrčím duchem E. A. Poea odhalující inspirační úlohu slova a textu pro vznik výtvarného díla (2009)
 • Studentská ilustrační tvorba 2009 - výběr studentských prací pro šestnáctý ročník trienále současné ilustrační tvorby v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (2009)
 • Houby, houbičky a houbaři (2008)
 • Kolektivní výstava - 64 entomologických krabic, kavárna Švanda ,Brno (2008)
 • Samostatná výstava - ilustrace, galerie U Mloka Olomouc (2008)
 • Samostatná výstava - Kresby, ilustrace-počítačová grafika, houby a houbaři,Lužánky Brno ( 2008)
 • VI. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2OO8
 • Samostatná výstava, Svět hub a houbařů, Dům ochránců přírody Veronika Brno (2007)
 • Kresby , akvarely- divadlo B.Polívky Brno (2006)
iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama

Další umělci

Anderle Jiří

Praha, Česká republika

Byrtusová Pavla

Jablunkov - Návsí, Česká republika

Chaun František

Praha, Česká republika

Coufal Ondřej

Pelhřimov, Česká republika

Doleželová Míla

Mělník, Česká republika