Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha (ostatní instituce)

Husova 353/4, Praha 11000, Česká republika Ostatní
www.udu.cas.cz udu@udu.cas.cz +420221183501

Ústav dějin umění je jedním z veřejných výzkumných pracovišť, sdružených v Akademii věd České republiky (odtud zkratka ÚDU AV ČR, v. v. i.). Jeho cílem je výzkum v oblasti dějin a teorie výtvarného umění, estetiky a architektury. Mezi nejvýznamnější projekty patří několikasvazkové Dějiny českého výtvarného umění a soupisy Uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy. Pracovníci ústavu jsou autory mnoha dalších publikací, pořádají a spolupořádají výstavní projekty u nás i v zahraničí. Mnozí z nich působí na univerzitách jako pedagogové a v doktorandském studiu. Ústav se podílí na různých domácích i zahraničních výzkumných projektech a spolupracuje s řadou vědeckých institutů a odborníků doma i v zahraničí. Je členem mezinárodní asociace uměleckohistorických institutů RIHA (Research Institutes in the History of Art).

Odborná činnost ústavu je rozdělena do pěti oddělení: Umění středověku, Umění raného novověku, Umění 19. až 21. století, Uměleckohistorická topografie a Dokumentace. Dále v ústavu pracují centra: Studia Rudolphina (Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II), Centrum pro výzkum barokní nástěnné malby (člen skupiny akademických a univerzitních výzkumných center The Research Group for Baroque Ceiling painting in Central Europe), Pracoviště pro epigrafická a sepulkrální studia. Renomovanou odbornou platformou se stal ústavem pořádaný cyklus Collegium historiae artium, kde přednášejí domácí i zahraniční vědci.

Ústav vydává časopis Umění/Art, vědecké, uměleckohistorické a mezinárodně respektované periodikum v České republice, a Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II., a spoluvydává časopis Estetika. Další odborné publikace připravuje ústavní vydavatelství Artefactum. Od roku 1971 ústav zpracovává Českou uměleckohistorickou bibliografii. V ústavu funguje veřejná odborná knihovna, oddělení bibliografie a fototéka. Instituce spravuje bohaté sbírky grafiky, historických plánů, fotografií a písemných pramenů.

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Katalogy a publikace Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha

Další ostatní instituce

100ks.cz

Praha, Česká republika

Archiv výtvarného umění

Kostelec nad Černými lesy, Česká republika

Art for Good - nový život výstav

Praha, Česká republika

Art Mozaika

Praha, Česká republika