Photogether galerie, Zlín (galerie a muzea)

Třída Tomáše Bati 3705, Zlín 76001, Česká republika Nezisková
www.photogether.org info@photogether.org +420606424101

Atelier reklamní fotografie

Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mezi současnými šesti českými vysokými školami s výukou fotografie má zlínský ateliér ojedinělé postavení. Studenti jsou vedeni ke kreativní užité fotografii, především reklamní a módní, poskytujeme však dostatečný prostor pro volnou tvorbu. Student se postupně seznamuje se všemi běžnými žánry fotografie a také se všemi dostupnými technologiemi současnosti. Specifikem studia je úzká provázanost s ostatními reklamními obory fakulty zaměřené na reklamní tvorbu, multimédia a design: především s ateliérem grafického designu, ale také s obory prostorový design, design oděvu, animace a audiovize nebo marketingové komunikace. Zařazením do produkčních skupin a prací v součinnosti se školní reklamní agenturou se studenti učí týmové práci, řeší modelové úkoly, které se blíží realitě budoucího života profesionálního fotografa.

Ateliéry jsou výrazně „rodinného typu“: důraz je kladen na individuální výuku, pravidelné konzultace. Praktická výuka, na kterou je kladen velký důraz, užité umění, úzké propojení s jednotlivými obory, vzdušná moderní funkcionalistická architektura školy i svébytná atmosféra Zlína, to vše volně navazuje na tradice

Photogether galerie

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko

Knihkupectví - naše tipy