Anna Horčinová - INPOS

12.02.2014 - 08.03.2014Fotografie

výstava

Anna Horčinová (1987) sa narodila v Bratislave. Vyštudovala katedru Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde momentálne pôsobí ako doktorandka. Absolvovala zahraničnú študijnú stáž na univerzite vo Fínsku (Lahti University of Applied Sciences) a pravidelne sa zúčastňuje mnohých domácich i zahraničných výstav.


V súbore Impossible (2012) Anna Horčinová inscenuje modelov - prevažne tanečníkov - v indiferentných priestoroch, vo fyzicky náročných pózach, ktoré odzrkadľujú možnú nestabilitu a neistotu v našich vlastných možnostiach. Telo sa tak stáva nositeľom informácie, vytvára napätie či konfrontáciu priestoru a tela. Póza a gesto ako zobrazenie osobného pocitu alebo citového rozpoloženia. Séria tak neodkazuje len k určitým uzavretým príbehom, ktoré vznikajú na pozadí scény, ale aj k nášmu vlastnému vnímaniu.

Práca //INposition// (2013) hravou manipuláciou s telesným fragmentom pojednáva o existenciálnej výpovedi, telesných či duševných obmedzeniach. Pomocou tela sa Horčinová pokúša o prekročenie nebadanej hranice medzi subjektom a svetom. Telo nedematerializuje15.11.2017 - 13.12.2017Dominik Běhal. Je tma a změklo kamení
15.03.2017 - 07.04.2017Magdalena A. Turzová/Příbytky lidí
24.03.2015 - 01.04.2015Michal Kalhous – Argentum
12.02.2014 - 08.03.2014Anna Horčinová - INPOS

Anna Horčinová - INPOS - www.iUmeni.cz (12.02.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Bohuslav Reynek kalendář 2023