Zdena Marschalová – V pohybu

Výtvarné umění 15.11.2023 - 3.12.2023 • Voršilská 139/3, Praha, Česká republika

Obrazy a kresby z posledních deseti let.

Zdena Marschalová patří ke generaci, která nastoupila v osmdesátých letech. Zabývá se především figurálními tématy. Od počátků rozvíjí svůj vlastní názor, dosáhla osobitého projevu a rukopisu. Dospěla k typické barevnosti, ve svých obrazech rozvíjí zjednodušené tvary, v nichž se zbavuje nepodstatných detailů. Umí vystihnout vztahy mezi lidmi, intimitu rozhovorů, charakter zvoleného prostředí. Dokáže přesvědčivě a přirozeně vyjádřit pohyb. Obrazy i kresby působí živě a uvolněně, mají příjemnou atmosféru, vzbuzují optimistickou náladu. Její tvorba má v sobě lehkost a radostnost. Většinou vychází z reálných situací, které se v jejích představách proměňují. Inspiruje se setkáváním lidí, pohybem tanečnic nebo plavkyň. Někdy se figury dostávají na pomezí abstraktního projevu. Zdena Marschalová patří k umělkyním, jejichž projev se rozvíjí bez náhlých zvratů a na první pohled se pozná. Její témata se proměňují jen zvolna, jednotlivá období na sebe přirozeně navazují. Vychází z české a evropské expresivní malby z počátku minulého století, z meziválečné sociálně laděné tvorby a i z výrazného proudu nové figurace rozvíjené od šedesátých let.

Program

Daniel Klose – Kdo unikne
14.2.2024 - 10.3.2024

Prague Auctions
12.3.2024 - 17.3.2024

Petr Štěpán, Pavel Šlegl
30.3.2024 - 31.3.2024


Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail