Zbyněk Janáček Boxy (O)tisky 2.5

17.05.2019 - 07.07.2019Výtvarné umění

Zbyněk Janáček (*1957) navazuje na průlomový odkaz abstraktně geometrického projevu dvacátého století. 

A to nejen vyjadřovací řečí skládání a přeskládání geometrických tvarů umožňující čiré spojení mezi individualitou a univerzalitou, ale cíleným přezkoumáváním obrazové plochy jakožto pomyslné brány kamsi dále, do sféry pojednávaném nejen okem, ale přemítající myslí. Janáčkovy promyšleně utvářené konstrukce, jednající konkrétně a soběstačně o sobě a za sebe bez odkazu na předmětný svět, pro nás odkrývají prazákladní stavebnici prostorových vztahů, ze kterých se spřádá vše, co jsme jako lidé schopni pojmenovat, od atomů přes běžnému zraku viditelnou skutečnost civilizace a přírody až po nedozírné měřítko vesmíru. Tak, jako v přírodě a vesmíru, nejde u Janáčka pouze o inertní či statické soustavy, ale o energií prostoupené a propojované celky, v nichž cítíme nekončící bohatství pohybových momentů. V tomto ohledu hrají klíčovou úlohu nejen tvary samotné, ale i barvy, včetně jemných odstínů šedě, podněcující v nás představu o prostorové dynamice. A technickým východiskem k takovým kompozicím je právě serigrafie s její schopností přesného ohraničení forem, příznačnou barevnou sytostí a možností průhledného překrývání vrstev.13.07.2017 - 31.12.2020STÁLÁ EXPOZICE
12.07.2019 - 01.09.2019Milan Dobeš 90 let
17.05.2019 - 07.07.2019Zbyněk Janáček Boxy (O)tisky 2.5
07.03.2019 - 05.05.2019Tajemství čtverce
25.10.2018 - 03.03.2019František Kupka - ČECH
13.07.2017 - 31.12.2018We All Want to Be Cleaned

Zbyněk Janáček Boxy (O)tisky 2.5 - www.iUmeni.cz (17.05.2019)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Mladí přátelé výtvarného umění 1960–1995