Žanna Kadyrova (UA) / Alice Nikitinová (CZ/UA): Ochranné zbarvení

Výtvarné umění 10.2.2016 - 1.5.2016 • Porážková 26 (bývalá jatka), Ostrava, Česká republika

Společná výstava ukrajinské umělkyně Žanny Kadyrové a malířky Alice Nikitinové

Ochranným zbarvením nemáme na mysli mimikry jako pracovní postup či metodu, jejímž výsledkem je v případě Alice Nikitinové sbližování (či prolínání) abstrakce a předmětnosti a u Žanny Kadyrové materiálové překódování konkrétního předmětu do objektu-sochy či obrazu-věci. Autorkám vlastní abstrahující princip, který však nikdy zcela nepotlačuje vztah k reálnému, žitému a užívanému světu každodennosti, je rovněž jejich zdrženlivým mentálním autoportrétem. Citlivost obou umělkyň (dovolme si lehce spekulovat) vůči banální každodennosti prostupuje vědomí, že ji nelze sakralizovat s někdejším naivně povznášejícím údivem. Věci totiž už nejsou ti někdejší mlčenliví soudruzi, ale masově produkované, normalizované zboží, které je vždy po ruce. Věc-zboží ale vždy (možná daleko intenzivněji) zpřítomňuje absolutní ideu každého předmětu, jeho abstraktní, formálně a esteticky vydatný pojem. Obdobně se to má se vztahem obou autorek k výtvarnému jazyku (ruské) avantgardy. Tento referenční bod slouží coby memento nenaplněných utopických vizí a zároveň jim umožňuje vyjádřit úžas nad banalitou, který přesahuje její praktické použití. Střízlivá estetika Žanny Kadyrové a Alice Nikitinové, možná i díky zkušenosti s komplikovaným sociálním a politickým prostředím Ukrajiny, neokázale demonstruje možnosti umění, které nerezignuje na smyslový zážitek. Zároveň jeho prostřednictvím vypovídá o naší neustálé oscilaci mezi konkrétním prožitkem a jeho abstraktním znakem, mezi intimní a historickou zkušeností.

Marek Pokorný

Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail