Vladimír Kokolia, Hana Pýchová – Cesty do polí

17.09.2014 - 23.11.2014Výtvarné umění

Hanu Pýchovou a Vladimíra Kokoliu spojuje fascinace světlem.

Zatímco Vladimír Kokolia se v posledních letech vypravuje pro světlo klasicky do krajiny, Hana Pýchová vytváří své světelné krajiny na světlocitlivém filmu ve vysokonapěťovém poli. Název výstavy „Cesty do polí”, parafrázující Slavíčkův ikonický obraz, poukazuje k české krajinářské tradici, a zároveň k pojmu pole, jak je používán ve fyzice nebo v psychologii (zorné pole).
Výstava je tematickou protiváhou dlouhodobé expozici české krajinomalby ze sbírek Východočeské galerie.Vladimír Kokolia, Hana Pýchová – Cesty do pol… - www.iUmeni.cz (17.09.2014)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Aby Warburg. Porozumět dějinám umění a kulturní historii

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder