Vladimír Hanuš – Přistupování k polím

02.04.2014 - 08.06.2014Výtvarné umění

Dílo Vladimíra Hanuše (1961) zpochybňuje zažité opozice, jako je na jedné straně umění abstraktní, na druhé zobrazující.

Jeho malba je zvláštním druhem vyprávění, v němž je reálný prožitek, například jevů v krajině nebo intimita domácího světa, sen nebo snění, odlehčován tím, že je vystaven oblasti imaginace. Hanušova vůle po abstraktní formě je ve své povaze zároveň estetická i spirituální. Zdánlivě jednoduché formy barevných kompozic pů-sobí dojmem, že odrážejí nedefinovatelnou až iracionální zkušenost optického chvění hmoty – tajemných ploch polí. Myšlenka, slovo a obraz pole Hanušovi reprezentuje několikanásobné výz-namy, které pomocí asociace mohou být tajemným i reálným prostorem krajiny, vizuálním polem, energetickým polem, polem vyzařování energie i myšlenkovým útvarem. Malířská strategie opakování motivů a hledání variací na obdobné téma dává jeho obrazům, reliéfům a modelům krajiny emocionální sílu a zvláštní naléhavost. Obrysy polí a plošných útvarů jsou stále méně definované, viděné jakoby z oparu. Vyjadřují pocit beztížnosti, zprůhledňování, neohraničenosti, zamlženosti, vířivého pohybu, těkání, rozplynutí… Zároveň diváka zaujme jejich koloristický účinek – jemná barevná souhra skvrn a akumulovaných vrstev rafinovaně odstupňovaných barev, díky nimž barvy z plátna vystupují, pulzují, vyzařují a rozplývají se. Výstava Vladimíra Hanuše se soustředí na nejnovější tvorbu, zejména na objekty a práce na papíře.Vladimír Hanuš – Přistupování k polím - www.iUmeni.cz (02.04.2014)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Ota Prouza

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder