Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy

Výtvarné umění 14.1.2016 - 28.3.2016 • nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb, Česká republika

Václav Rabas (1885–1954) je autorem, který se občas vynořuje do popředí a občas zase mizí v zapomnění, často v souvislosti s danou politickou situací.

Dnes se nachází v oné druhé fázi, což chce narušit právě tato výstava. Jeho dílo je zde představeno mimo historický kontext především svými „malířskými“ kvalitami. Rabas redukoval barevnost svých obrazů na valéry hnědi, což mu zároveň umožnilo zdůraznit reliéfní kvality malby. Země je pro něj „rodnou hroudou“, každoročně obdělávaná oranice metaforou kontinuity zašlých a přicházejících pokolení. Ve svých obrazech dokázal vyjádřit mnohotvářnost zdánlivě fádní mírně zvlněné české krajiny kolem Krušovic. Vedle samotného Rabase výstava obsahuje i práce dalších autorů, jednak jeho současníků (Karel Boháček, Bedřich Piskač a další), jednak umělců mnohem mladších, kteří s toposem pole a s matérií hlíny pracovali ve svých konceptuálních dílech (Karel Miler, Lumír Hladík, Miloš Šejn, Marian Palla, Milan Maur).

Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail