Vabank – Ateliér knižní grafiky a ilustrace VŠUP

Výtvarné umění 21.6.2018 - 30.9.2018 • Zámek č. p. 3, Pardubice, Česká republika

 Výstava Vabank představí rozsáhlý soubor studentských prací vznikajících v ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 

Ateliér již patnáct let vede výtvarník a grafik Juraj Horváth, který vedle pedagogické práce sám aktivně rozšiřuje pole žánru tradičně označovaného jako ilustrace (jako zakladatel alternativního nakladatelství Baobab i jeden z hlavních iniciátorů každoročního festivalu ilustrace Tabook). Vystavená díla představí vedle specifické a tradiční podoby žánru – dětské ilustrace – i ilustrace knih pro dospělé, autorské knihy a časopisy, reklamu, filmové plakáty, návrhy obalů i trojrozměrné práce. Práce rozmanité jak technikou, tak samotným zadáním otvírají prostor pro diskuzi o úloze a možných podobách ilustrace v době expanze digitálních médií a zároveň provokují k zamyšlení nad společenskou funkcí tištěných médií dnes i nad jejich podílem na formování a kultivaci veřejného prostoru.

Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail