Tom Pazderka: dvacet let pokroku / twenty years of progress

24.04.2014 - 11.05.2014Výtvarné umění

"Dvacet let pokroku” je kritickým a někdy až ironickým pohledem na historii posledních dvaceti let, filtrovanou přes pojem Událost.

Z velké části je historie to, co nás vytváří a udržuje, a zároveň je také často viněna z příčiny všeho zla, které kulturu postihuje. To, čemu říkáme pokrok, je série souřadnic, podle kterých se kultura orientuje ve struktuře historie. A proto, vzhledem ke své pozici v západním světě, kde je ideologickým imperativem, podle kterého tyto kultury fungují, není divu, že když je pokrok zastaven, nebo obrácen vzhůru nohama, stává se kultura negativem sebe sama, otázky a nepokoje následují. Toto je velká lekce posledních dvaceti let. Dívám se na poslední dvě desetiletí dvou velmi odlišných míst (Ameriky a České republiky), protože jsem se sám účastnil jejich jednotlivých příběhů, ve stejnou dobu českých a amerických. Narodil jsem se a vyrůstal v České republice, nicméně většinu svého mládí a dospělosti jsem strávil v Americe. Poukazuji na paralely a následně na rozdíly mezi oběma místy, vzpomínkami na Událost, tedy období mezi rokem 1994 (rok, ve kterém jsem opustil nově samostatnou Českou republiku kvůli Americe) a rokem 2014. Jedná se o dvacet let osvojování americké kultury a historie, v kontrastu s dvaceti lety historie kultury české, které jsem se stal vzdáleným pozorovatelem.



Tom Pazderka: dvacet let pokroku / twenty yea… - www.iUmeni.cz (24.04.2014)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Okouzleni řádem

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder