Tereza Zelenková: Dva a dva je pět

01.10.2014 - 23.10.2014Fotografie

Výstava se koná v rámci Festivalu Fotograf #4 "vidět a věřit".

Tereza Zelenková je mladá česká umělkyně pracující s médiem fotografie. Její černobílé snímky vznikají jako při spiritistické seanci v temné komoře, během níž ale nevyvolává duchy ale fotografické obrazy. Ačkoli snímky zobrazují realitu, obsahově se týkají více abstraktních a transcendentálních hodnot. V tvorbě Terezy Zelenkové se často setkáváme s odkazem surrealismu, již delší dobu také projevuje zájem o mysticismus. Průběžně fotograficky mapuje místa s mystickým významem v České republice, z nichž by ráda v budoucnu vytvořila velký sborník. Tereza Zelenková osciluje mezi dvěma světy. Prostřednictvím své tvorby se odpoutává od každodenní skutečnosti a uchyluje se do vnitřního světa. Skrze fragment nebo zdánlivě banální scénu, jenž spatřujeme na jejích snímcích, se setkáváme s originálním pohledem na věci dříve nespatřené či nesrozumitelné, abychom se posléze prostřednictvím nově získaných intencí a s pohledem proměněným navrátili zpět k realitě. Stejně tak je tomu i v posledním souboru Dva a dva je pět, který představuje Tereza Zelenková na této výstavě, pořádané v rámci Festivalu Fotograf na téma Vidět a věřit.25.10.2017 - 26.11.2017Permanently changing title
31.05.2017 - 18.06.2017Marie Lukáčová: Gizd a Zgarb
14.10.2016 - 30.10.2016Tomáš Hrůza: Vesnická Romance
12.01.2016 - 04.02.2016Patrik Kriššák: PATH
30.06.2015 - 30.07.2015Alžběta Skálová: Utichl zpěv a přišla noc
03.02.2015 - 26.02.2015Anna Ročňová: Vykoupat a namazat
01.10.2014 - 23.10.2014Tereza Zelenková: Dva a dva je pět
09.09.2014 - 25.09.2014Pavel Jestřáb: Poryv
24.06.2014 - 10.07.2014Karolína Mikesková: Na lodi v zálivu Akaši
04.06.2014 - 19.06.2014Anne-Claire Barriga: Hivernage / Přezimování
13.05.2014 - 29.05.2014Michal Škoda. V sedě i ve stoje
10.03.2014 - 03.04.2014Expozice

Tereza Zelenková: Dva a dva je pět - www.iUmeni.cz (01.10.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Historie smrti