Tadeáš Kotrba

Výtvarné umění 22.9.2021 - 14.11.2021 • Komenského 169, Valašské Meziříčí, Česká republika

Obrazy Tadeáše Kotrby (1986) jsou věrným zrcadlením jeho vlastní povahy.

Je to introvertní, přemýšlivý portrét o životní cestě, na které každého z nás čeká řada překážek a tušených pastí. Symbolickou arénou tohoto existenčního příběhu je úsek krajiny či architektury čerpaný z autorových vlastních zkušeností. Tyto konkrétní motivy jsou však zobecňovány ve výjevech spíše připomínajících záhadnost a časovou vykloubenost snu. Exteriérový svět autorových obrazů je proto vyjádřením ryze vnitřní sféry jeho vzpomínek a osobních reflexí. V Kotrbových obrazech se příznačně mísí a konfrontují opozitní principy věcného realismu a abstraktní gestičnosti. Křehce modelovaná lidská figura čelí živelným silám v podobě znejasňujícího závoje sněhu či deště, ve kterém se ztrácí a ponořuje se do osamělosti. Nelze si v této souvislosti nepředstavit symbol poutníka jako ztělesnění lidského putování časem a prostorem. Přítomnost člověka, zde jako v životě, má své smrtelné meze, jak nám naznačuje mizející figurální obrys. Přes jemné, místy až grafické pojednání obrazových prvků dociluje autor nenuceně monumentálního dojmu už díky promyšlenému, můžeme říci velkorysému kompozičnímu pojetí, ve kterém je perspektivní úběžník klíčový pro psychickou náladu obrazu. Tadeáš Kotrba je člověk vybavený schopností citlivého vnímání lidí a světa kolem sebe. Přiznává vlastní zranitelnost, což je zřetelné v autentičnosti jeho figurální řeči. Existenciální povaha jeho obrazů je přitom obohacená svébytnou směsí romantismu a jemné ironičnosti, která bude bezesporu východiskem jeho práce tak dlouho, jak bude malovat.

Tadeáš Kotrba

Program

Monika Hořčicová
17.4.2024 - 9.6.2024

Mikuláš Starý
16.6.2024 - 21.9.2024

Giordano Floreancig
25.9.2024 - 17.11.2024

Karima Al-Mukhtarová
27.11.2024 - 12.1.2025

Jimena Mendoza
12.2.2025 - 13.4.2025


Další události

Výtvarné umění

Miloš Ševčík – Návraty

9.4.2024 - 29.5.2024
Praha · Galerie ART Concept

Srdečně vás zveme na výstavu s názvem NÁVRATY, která představuje tvorbu malíře a grafika Miloše Ševčíka.

Detail
Užitné umění

V KRÁSE ORNAMENTU

29.3.2024 - 29.5.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Hlavním tématem výstavy je ornament, lidový motiv, zpracovaný různým způsobem, různou technikou.

Detail
Výtvarné umění

Radka Bodzewicz – Reverie

30.4.2024 - 31.5.2024
Olomouc · Galerie Caesar

Kompozice Radky Bodzewicz vtahují do poetického a inspirujícího světa.

Detail
Výtvarné umění

Pojď na výtvarku!

18.4.2024 - 31.5.2024
Opava · Dům umění v Opavě

ZUŠ Opava slaví – výtvarný obor 50. výročí, celá škola pak 100 let od založení. 

Detail
Výtvarné umění

Milan Magni – Stromen Prařez Květice

14.3.2024 - 31.5.2024
Brno · Art Gallery Brno

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Milana Magni v Art Gallery Brno

Detail