Staré umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výtvarné umění 21.2.2024 - 5.5.2024 • Vavrečkova 7040, Zlín, Česká republika

Kolekce evropského umění tvoří významnou část bohatství sbírek, které Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje, a vedle zásadních celků českého umění 19. a 20. století

Více informací

nabízí jistě zajímavý pohled na umění období počínající kolem roku 1500 a končící po polovině minulého století. Přirozená dominance kolekce se objevuje v umění italského baroka, období mladší se je pak rozvíjeno dílčími celky se zaměřením na oblast umění rakouského, ruského a tvorbu španělských umělců působících v Paříži. Počátky budování ostravské sbírky jsou neodmyslitelně spojeny se soukromým sběratelstvím, které bylo přítomné jako stěžejní zdroj bohatství kolekce v podstatě během celého jejího vývoje. Již vznik Domu umění (1926), prvního v pravém slova smyslu slova výstavního prostoru na Ostravsku, byl spjat s potřebami prezentace umění pocházejícího ze soukromých sbírek. Po 2. světové válce byl spolek spravující Dům umění zakázán a zřízena Krajská galerie, která ve své činnosti navázala na akviziční aktivity spolku. Hlavní sbírkový rozvoj přichází s polovinou 60. let 20. století, kdy dochází k podstatnému rozšíření sbírkového programu o oblast evropského umění, zejména pak starého. Při vzniku kolekce nebylo možné opřít se o sběratelské konvoluty šlechty, církve, případně významné celky donátorské, jak tomu bylo u tradičněji založených institucí, ale vycházelo se z pečlivé badatelské práce v terénu u soukromých sběratelů, kteří stále schraňovali významná a zajímavá díla evropských mistrů.

Staré umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě


Další události

Výtvarné umění

Elmgreen & Dragset: READ

16.11.2023 - 15.4.2024
Praha · Kunsthalle Praha

V rámci své první samostatné výstavy v České republice promění umělecké duo Elmgreen & Dragset prostory Kunsthalle Praha v imerzivní prostředí.

Detail
Výtvarné umění

Roman Brichcín – Večer v ateliéru

27.3.2024 - 18.4.2024
Praha · Galerie Art Praha

rádi bychom Vás za Galerii ART Praha informovali o chystané výstavě malíře Romana Brichcína s názvem Večer v ateliéru. Kurátorkou výstavy je Silvia L. …

Detail
Výtvarné umění

 Milan Knížák: Broken Mind

7.3.2024 - 18.4.2024
Opava · Galerie Cella

Výstava v Galerii Cella se zaměří na Knížákovu tvorbu spojenou se zvukem

Detail
Fotografie

Laboratoř Jaroslava Kučery

20.2.2024 - 18.4.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Výstava Laboratoř Jaroslava Kučery ukáže práci kameramana jako tvůrčí a uměleckou.

Detail
Užitné umění

Jubilejní 50.Veletrh starožitností Antiq …

18.4.2024 - 21.4.2024
Praha · Asociace starožitníků

Tématem jarního jubilejního již 50. veletrhu bude Skrytá hodnota starožitností - UDRŽITELNOST a slavnostní atmosféru doplní bohatý doprovodný program.

Detail