Stanislav Kolíbal - Řád forem a formy existence

30.10.2019 - 22.11.2019Výtvarné umění

V tvorbě Stanislava Kolíbala (1925) se spojuje intelektuální řád s jednoduchými a čistými výtvarnými formami a jejich metaforickými obsahy.

Je konceptuální ve svém rozvrhu, promyšlená z hlediska svého smyslového působení a současně má též existenciální dimenzi; všechny tři roviny se zde prostupují a ovlivňují. K umělecké tvorbě Kolíbal přistupuje vědomě a soustředěně. Svá díla formuje promyšleně a buduje je na základě hledání obecnějšího řádu. Řád, jenž sleduje, ale není abstraktní a čistě ideální, nýbrž se odkrývá a realizuje ve faktickém materiálu konkrétního díla. Tento řád je způsobem artikulace skutečnosti. Z hlediska umělecké tvorby v něm jde o hledání a stanovování poměrů a částí díla, o vztah materiálů a jejich forem, o jejich pevné i proměnlivé uspořádání. Kolíbala zajímá řád jako obecný strukturující princip, který dává světu i věcem určitost a stálost, ale zároveň jej zajímá i jeho variabilita a nestabilita. Přemýšlí o uchování řádu ve změně, kterou s sebou přináší proměnlivost a časovost světa i naší existence, současně s tím ale usiluje i o možnost uchování změny v řádu, aby se tento řád mohl podle okolností transformovat a nestal se rigidní a strnulý.Stanislav Kolíbal - Řád forem a formy exist… - www.iUmeni.cz (30.10.2019)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Sport in Art: CYKLISTIKA