Robert Vlasák – Mezisvěty

Výtvarné umění 26.10.2017 - 24.11.2017 • Jateční 1588/49, Ústí nad Labem, Česká republika

Dílo Roberta Vlasáka, které prezentuje v rámci projektu Mezisvěty, se zaměřuje na technologicky orientované objekty, jejichž společným jmenovatelem jsou průniky mezi modely fyzikálních principů 

Robert Vlasák se dlouhodobě zaměřuje na poetické převyprávění příběhů demonstrací zákonitostí fyziky, technologických přístupů a realizačních technologií. Ty převádí na základní moduly (zvuk, vibrace, pohyb, elektrostatické jevy), které jsou intencionální, smyslové povahy. Můžeme proto hovořit o komplexech počitků. Vznikají tak evidence, které jsou smyslově vnímatelné a jsou zároveň reflektovány a prožívány na základě naší obrazotvornosti. Zjednodušeně by se dalo říci, že se artefakty Roberta Vlasáka pohybují v mezisvětech zkušenosti recipienta. Jsou jím koncipovány jako re-prezentace, převyprávění a překódování původního objektu.
Přesun mezi světy „umění“ a „vědy“ není v případě tvorby Roberta Vlasáka institucionální povahy. Tedy fyzikální objekt se nestává uměleckým dílem pouhým přesunem do prostředí galerie. Jeho poetika je založena na naraci vztahující se k naší imaginaci. Obrazotvornosti, na jejíž bázi mohou být smyslové elementy, které pojímejme jako „koncepční jednotky“, chápané ve smyslu figur, „duševních motivů“. Figur, z nichž i zpětně zkušenost modeluje naše vnímání. Reflexe se stává emocionálním stavem. Pociťovaný, smyslový objekt je modem prostředkování, který je třeba „přeskočit rozumem“. Naší mysl můžeme v těchto souvislostech popsat jakožto „metafyzickou“ laboratoř, která sublimuje jednotlivé objekty, vědomé akty jako stavy, mody mající nejenom svébytnou poetiku, ale i „auru“ a specifickou krásu.

Robert Vlasák – Mezisvěty


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail