Robert Vlasák – Mezisvěty

26.10.2017 - 24.11.2017Výtvarné umění

Dílo Roberta Vlasáka, které prezentuje v rámci projektu Mezisvěty, se zaměřuje na technologicky orientované objekty, jejichž společným jmenovatelem jsou průniky mezi modely fyzikálních principů 

Robert Vlasák se dlouhodobě zaměřuje na poetické převyprávění příběhů demonstrací zákonitostí fyziky, technologických přístupů a realizačních technologií. Ty převádí na základní moduly (zvuk, vibrace, pohyb, elektrostatické jevy), které jsou intencionální, smyslové povahy. Můžeme proto hovořit o komplexech počitků. Vznikají tak evidence, které jsou smyslově vnímatelné a jsou zároveň reflektovány a prožívány na základě naší obrazotvornosti. Zjednodušeně by se dalo říci, že se artefakty Roberta Vlasáka pohybují v mezisvětech zkušenosti recipienta. Jsou jím koncipovány jako re-prezentace, převyprávění a překódování původního objektu.
Přesun mezi světy „umění“ a „vědy“ není v případě tvorby Roberta Vlasáka institucionální povahy. Tedy fyzikální objekt se nestává uměleckým dílem pouhým přesunem do prostředí galerie. Jeho poetika je založena na naraci vztahující se k naší imaginaci. Obrazotvornosti, na jejíž bázi mohou být smyslové elementy, které pojímejme jako „koncepční jednotky“, chápané ve smyslu figur, „duševních motivů“. Figur, z nichž i zpětně zkušenost modeluje naše vnímání. Reflexe se stává emocionálním stavem. Pociťovaný, smyslový objekt je modem prostředkování, který je třeba „přeskočit rozumem“. Naší mysl můžeme v těchto souvislostech popsat jakožto „metafyzickou“ laboratoř, která sublimuje jednotlivé objekty, vědomé akty jako stavy, mody mající nejenom svébytnou poetiku, ale i „auru“ a specifickou krásu.18.06.2022 - 31.07.2022Nejasná realita / Pavel Kopřiva
21.01.2022 - 27.03.2022SOUVZTAŽNÉ ROVINY
08.03.2022Workshop Knižní vazby – Lepolero
01.03.2022Workshop Knižní vazby – Lepolero
21.02.2022Workshop Knižní vazby – Japonská vazba
15.10.2021 - 05.12.2021TVÝMA OČIMA 
18.08.2021 - 03.10.2021IN VIVO
18.06.2021 - 31.07.2021Put your finger
26.10.2017 - 24.11.2017Robert Vlasák – Mezisvěty
01.06.2017 - 28.06.2017Diplomky 17
27.04.2017 - 25.05.2017Recyklace ideologií
08.09.2016 - 14.10.2016The Offense Of Things
27.01.2016 - 24.02.2016Jiří Bartůněk: Minulost je Past
10.12.2015 - 20.01.2016Studentská Rapsodie – Michaela Thelenová, Martin Kuriš
12.11.2014 - 11.12.2014To snad ani nemůže být pravda
05.02.2014 - 05.03.2014Miloš Michálek: Kabinet

Robert Vlasák – Mezisvěty - www.iUmeni.cz (26.10.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

SÓLO: Jakub Roztočil