Richard Nikl: Klasikon(textová intervence Jiří Maha)

Výtvarné umění 5.5.2021 - 27.6.2021 • Porážková 26 (bývalá jatka), Ostrava, Česká republika

Objekty, obrazy a text, které ústí do pojmu klasikon. Toto slovo není ani české, ani anglické, ale nějak podvědomě tušíme, co znamená.

Výstava Richarda Nikla Klasikon s textovou intervencí Jiřího Mahy nás uvádí do rozpaků svou příznačností, která se zároveň potvrzuje i relativizuje a také ironizuje. Stojíme v muzeu, sbírce, na promenádě, agoře, v hrobce, plavidle nebo hře kultur, které ontologicky ústí do pojmu klasikon. Klasikon představuje ze všeho nejvíc prostředí, úkryt pro hlavně lidský druh, jenž je bez techné nekompletní. Klasikon je technologií minulosti i budoucnosti. Náš původ je klasikon, stále se srovnáváme s antropocentrickými měřítky a hierarchiemi, které nás udržují navzdory všemu v relativním klidu a kontrole univerzálního zabydlení se v uměleckých a umělých strukturách. Tato úhelná a těžce nahraditelná univerzalita, stabilizovaná správnými poměry, však na svém vrcholu ztrácí svou pravoúhlost a proměňuje se do jiné univerzální formy, organicky tekutého archetypu, ne však za cenu ztráty nosnosti. Nosič je ve výstavě zvratný stav podstavce, pokud obrátíme sochu hlavou dolů, bude stále stát. Hierarchie je spíše atmosférou než řádem. Klasikon působí stylem, ale vymyká se časovému určení. Výstava je klasikon, skládá se z objektů, obrazů a textu, tak jako jiné výstavy. Důležitými pojmy, které výstavou Richarda Nikla a textem Jiřího Mahy procházejí, jsou prostředí, paměť, objekt/proces, infrastruktura a sekvence. „Univerzální metrikou je absence cíle“ (JM).

Richard Nikl: Klasikon(textová intervence Jiří Maha)

Program

Julie Béna: Fantasy
23.5.2024 - 1.9.2024

Anna Ročňová: Tiché aranžmá
25.4.2024 - 22.9.2024

Klíčová dírka
25.4.2024 - 26.4.2026


Další události

Výtvarné umění

Radka Bodzewicz – Reverie

30.4.2024 - 31.5.2024
Olomouc · Galerie Caesar

Kompozice Radky Bodzewicz vtahují do poetického a inspirujícího světa.

Detail
Výtvarné umění

Pojď na výtvarku!

18.4.2024 - 31.5.2024
Opava · Dům umění v Opavě

ZUŠ Opava slaví – výtvarný obor 50. výročí, celá škola pak 100 let od založení. 

Detail
Výtvarné umění

Milan Magni – Stromen Prařez Květice

14.3.2024 - 31.5.2024
Brno · Art Gallery Brno

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Milana Magni v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Tomáš Predka: Amulety

14.3.2024 - 31.5.2024
Měšice · Galerie Artefin

Výstava v galerii Artefin se výhradně skládá z aktuálních děl inspirovaných pobytem v japonském  městě Tokyo

Detail
Nová média

Roman Štětina

1.6.2023 - 31.5.2024
Humpolec · 8SMIČKA

Práce audiovizuálního umělce Romana Štětiny v galerii Roleta

Detail