Potštejn a okolí na kresbách Alžběty Dobřenské

15.09.2018 - 28.10.2018Výtvarné umění

Kolekce autentických kresebných záznamů hraběnky Alžběty Harbuval-Chamaré, provdané Dobřenské, v nichž kreslířka zachytila dnes již zmizelou podobu Potštejna ve 2. polovině 19. století.

Výtvarné disciplíny jako záliba pronikají do života šlechtické společnosti už v 18. století, jejich obliba ale stoupá zejména během 1. poloviny 19. století, kdy se stává módní záležitostí a samozřejmou součástí výuky mladých aristokratů. V 19. století působili ve šlechtických rodinách jako učitelé často známí malíři – z těch českých snad nejznámější postavou malíře – učitele byl Jan Novopacký, který byl i díky svému pedagogickému působení v rodině císaře Františka Josefa I. povýšen do šlechtického stavu. V rodině hlubockých Schwarzenbergů působil vídeňský malíř Ferdinand Runk, u kterého se zdokonalovala kněžna Paulína a který učil malovat i její děti, u jejich orlické větve to byl na přelomu 30. a 40. let 19. století Mathias Grösser. Drobné skici a veduty baronky Alžběty Dobřenské, rozené hraběnky Harbuval-Chamaré proto nepřekvapují ani svými náměty, ani zřetelnými stopami výtvarného školení, ač jejího učitele neznáme. Dobově nesmírně oblíbená veduta a povinné vzdělávání v umění kresby byly jistě základem k těmto milým a často velice zdařilým výtvarným výkonům, díky nimž je Potštejn jedním z nejlépe ikonograficky zdokumentovaných míst u nás před nástupem fotografie.16.04.2014 - 31.12.2020Stálá expozice malířského díla Jana Trampoty
13.09.2019 - 31.12.2019130 let Krajkářské školy ve Vamberku
20.09.2019 - 27.10.2019Orlický salon ’19 – Osobní výběr
20.09.2019 - 27.10.2019Obrazová sbírka Nadačního fondu Věry Jičínské
26.04.2019 - 27.10.2019Prostřeno!
22.06.2019 - 15.09.2019Robin Kaloč - výběr z malířských a grafických cyklů
26.04.2019 - 15.09.2019Zašitá krása v krajce
28.04.2018 - 31.10.2018Mezi lvem a orlicí
28.10.2018Módní atelier Smiling Sun - oděvní kolekce
15.09.2018 - 28.10.2018Orlický salon ´18
15.09.2018 - 28.10.2018Potštejn a okolí na kresbách Alžběty Dobřenské
22.06.2018 - 02.09.2018Plakáty pro Divadlo na provázku
22.06.2018 - 02.09.2018Jan Steklík (1938–2017) Práce na papíře ze sbírek GASK
28.04.2018 - 02.09.2018Kvetoucí krajiny Karla Langera
28.04.2018 - 17.06.2018Grafická a fotografická tvorba Věry Jičínské
01.07.2017 - 29.10.2017Tajemství barev
29.04.2017 - 29.10.2017Oldřich Hlavsa (1889-1936)
16.09.2017 - 20.10.2017Z pokladnice muzejních sbírek
16.09.2017 - 20.10.2017Výtvarníci na fotografiích Jiřího Šulce
24.06.2017 - 10.09.2017Panovníci Českých zemí /Reliefní obrazy Jarmily Haldové
24.06.2017 - 10.09.2017Francouzský secesní plakát
24.06.2017 - 27.08.2017Marie Vaňková - výběr z díla
29.04.2017 - 18.06.2017Z krajinářské tvorby Josefa Štolovského (1870-1936)
29.04.2017 - 18.06.2017Petrkovské doteky Bohuslava Reynka

Potštejn a okolí na kresbách Alžběty Dobřensk… - www.iUmeni.cz (15.09.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Stavebnice

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder