Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1945-1989

Výtvarné umění 27.10.2022 - 10.4.2023 • Denisova 47, Olomouc, Česká republika

Křesťanství bylo v historii významným inspiračním zdrojem a iniciátorem vzniku výtvarných děl.

Ať již oslovovalo svým étosem, filosofickou hloubkou anebo stálo za významnými fundacemi – investorskými počiny. Sakrální umění v sobě zahrnovalo všechna výtvarná odvětví a reprezentovalo hlavní myšlenkové proudy doby. Sekularizace společnosti v 19. a 20. století tuto situaci výrazně proměnila. Tyto změny vedly k řadě pozoruhodných pokusů o nový pohled na tuto problematiku, ať ze strany teologů, tak ze strany umělců, cítících potřebu se k dané tematice vyjádřit. Nové tendence bylo možné sledovat v několika myšlenkových ohniscích i v českém prostředí, která nezanikla ani po komunistickém puči vedoucím mimo jiné i k naprostému potlačení křesťanských církví a s nimi i výtvarných projevů s duchovním obsahem. Přesto a navzdory této době vznikly sakrální realizace vysoké výtvarné a teologické úrovně, na které se soustředí tento výstavní projekt. Výběrově představí výtvarná díla ze sakrálních prostor křesťanských církví nejen římskokatolické, ale také českobratrské evangelické, československé husitské, řeckokatolické a církve bratrské.

Další události

Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail
Výtvarné umění

JÁ-MY

7.12.2023 - 24.2.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. 

Detail