Pavel Mrkus / Jindy / Another Time

11.02.2016 - 10.04.2016Nová média

Pavel Mrkus připravil pro monumentální prostor videoinstalaci založenou na specifickém prožívání času v prostředí galerie.

Videoinstalace Another Time pracuje s geometrickými a architektonickými formami galerijního prostoru. Monumentální oblouk zakončující osu sálu ožívá projektovanou freskou, která definuje světelné a zvukové prostředí a určuje časový rámec vnímané situace. Rytmus a čas se jeví jako relativně různě a individuálně prožívané dojmy. Zdánlivá změna v rychlosti plynutí času, kterou zakoušíme vstupem do rozličných prostředí, souvisí s řadou faktorů, ale projevuje se překvapivě účinně. Zejména galerijní prostředí působí jakýmsi dojmem zpomalení, zastavení, či možná i zpětného chodu času. Je tu pohled na díla, která mají jiný časový formát svého vzniku, jiný časový údaj o událostech na nich vyobrazených, a jiný čas je věnován jejich vnímání. Institucionální prostředí sbírky a její umístění v barokní stavbě tento vjem umocňuje a nechává jiný čas vyniknout. Změny rychlosti, se kterými je zde nutno počítat, jsou tedy motivem zamýšlené videoprojekce, která pracuje s formátem prostoru, jeho barokním geometrickým členěním a jeho iluzí světla a temnoty, jako s monumentálním objektem, jejž proměňuje v nepravidelně rychlých sekvencích. Záměrem je vytvořit imersivní prostředí s různě rozprostřenou iluzí rychlostí plynutí času a uvést tak otázky po realitě a iluzi našeho vnímání v závislosti na změnách okolního prostředí.“13.04.2023 - 21.05.2023Nikola Kopp Lourková / Fulica
01.01.2022 - 31.12.2022Dagmar Šubrtová Zmlazení
29.07.2022 - 30.10.2022Folklore Is Not Dead
29.07.2022 - 23.10.2022Viktor Kopasz Destilace fragmentů
06.05.2022 - 17.07.2022Tomáš Spevák Game
06.05.2022 - 17.07.2022Hynek Alt Tomorrow Never Knows
01.01.2010 - 31.12.2020Sto let pod Řípem
06.12.2018 - 10.02.2019Pavla Voborník Kačírková / Nature in my Nature
06.12.2018 - 10.02.2019Mikuláš Medek
06.12.2018 - 10.02.2019ReVize: Peter Fabo
24.01.2019Přednáška o životě a díle Mikuláše Medka
07.12.2017 - 11.02.2018ReVize: Břetislav Malý
07.12.2017 - 11.02.2018Vdovy S / Zdeněk Sýkora / Otakar Slavík / Zbyněk Sekal
20.11.2017 - 26.11.2017Bedřich Dlouhý / Reminiscence
21.09.2017 - 26.11.2017Karel Pauzer / Hana Purkrábková / Bytosti
21.09.2017 - 19.11.2017Miloš Michálek / Záznamy
29.06.2017 - 10.09.2017Jan Štursa / Dar nebes a země
27.04.2017 - 18.06.2017Kateřina Štenclová / Světlo barvy II
27.04.2017 - 01.05.2017Christian Hubert Rodier a Sol LeWitt
08.12.2016 - 12.02.2017Vladimíra Drahozalová / Nad hlavou
08.12.2016 - 12.02.2017Cesty imaginace
29.09.2016 - 27.11.2016pole rezonance / Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda
29.09.2016 - 27.11.2016Štefan Papčo / KUMULACE
11.02.2016 - 10.04.2016Svatopluk Klimeš / Nevidím to černě
11.02.2016 - 10.04.2016Pavel Mrkus / Jindy / Another Time
12.01.2015 - 12.06.2015Kurt Gebauer / Plavkyně pod klenbou
26.03.2015 - 24.05.2015Vzdálení pozorovatelé
16.03.2015 - 17.05.2015Ivana Hejduková / Detail místa, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj
27.11.2014 - 18.01.2015Eugen Brikcius / Sluneční hodiny
27.11.2014 - 18.01.2015Romantismus na severu Čech
25.09.2014 - 16.11.2014František Hodonský / Dřevořezy
25.09.2014 - 16.11.2014Stanislav Diviš / Z nových cyklů
26.06.2014 - 14.09.2014Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici nad Labem (150 let od jeho vzniku)
26.06.2014 - 14.09.2014Baladické světy Jaroslava Panušky
10.04.2014 - 15.06.2014V. K. N.
27.02.2014 - 30.03.2014Otto Placht / Brány vnímání
12.12.2013 - 16.02.2014Ivan Ouhel / Tutti colori
12.12.2013 - 16.02.2014František Kobliha / Básně noci
18.12.2013 - 02.02.2014Virtuální výstava / Zima Karla Holana

Pavel Mrkus / Jindy / Another Time - www.iUmeni.cz (11.02.2016)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Historie smrti