Nizozemské kresby 17.století

Výtvarné umění 14.1.2014 - 13.4.2014 • Staroměstské nám. 12, Praha, Česká republika

V 16. století, s výjimkou posledních desetiletí, tvořilo Nizozemí politicky i kulturně jednotný celek spadající pod španělskou korunu.

Přes tuto spřízněnost a mnohé společné rysy nesměřovalo však flámské umění (v jižních provinciích) a holandské umění (v severněji ležících provinciích) stejným směrem. Umělecká střediska byla soustředěna v bohatších jižních provinciích. V šedesátých letech 16. století se těžiště dění začíná přesouvat do Hollandu; dochází k osvobozovacímu boji proti španělské vládě a k dalekosáhlým změnám. Mír uzavřený roku 1609 zpečetil definitivně rozdělení katolických Flander, zůstávajících pod španělskou nadvládou, a nezávislého, převážně protestantského Holandska, které nastoupilo cestu prudkého měšťanského rozvoje. Přestože se v Nizozemí po čtyři desetiletí válčilo, umělecký život tu neutichl, ale byl dokonce bohatší a mnohotvárnější.

Z exponátů Sbírky grafiky a kreseb představujeme v této komorní výstavě kresby 17. století z obou částí původního Nizozemí – od raných flámských umělců, názorově vycházejících z období pozdního manýrismu (Hendrik de Clerck, Frans Francken II., Hendrik van Balen I.) přes holandské inspirativní krajináře (Allaert van Everdingen, Jan Hackaert, Herman Saftleven) a průkopníky mravoličné kresby (Willem Buytewech, Adriaen van Ostade) až po Rembrandtova žáka Samuela van Hoogstraeten a umělce, jehož dílo bylo trvale poznamenáno italským uměleckým prostředím – Hendrika Verschuringa. Místo konání: Schwarzenberský palác
Sbírka: Sbírka grafiky a kresby

Autorka, kurátorka: PhDr. Anna Rollová, CSc.

Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail