New Culturescapes

Výtvarné umění 25.10.2013 - 30.11.2013 • Stepanska 59, Praha, Česká republika

Culturescapes je velmi podstatný termín pro hluboce perspektivní konstrukce imaginárních světů, které jsou usměrňovány jazykovými, politickými a historickými situacemi

Okolnosti regulace takových světů můžeme považovat za lidskou autobiografii. Lidstvo samo formálně píše svojí autobiografii jako mentální rozhraní mezi imaginací a realitou. Jedná se o vývoj retroaktivní, a tudíž máme možnosti vidět a zažít časté revize takových snah. V podstatě se tím potvrzuje úsilí studovat sociální vývoj lidské společnosti jako kulturní veličinu. To znamená, že archetyp kultury je jediná nosná platforma humanity. New Culturescapes je konceptuální introspekce symptomatického označení Culturescapes, kterou Braco Dimitrijević posuzuje v rovině vizuální kultury, jenž dokáže přímo působit na diváka. Dimitrijević částečně pracuje i s principy teatrálnosti, takže jeho umělecké projekty můžeme odvozovat jako velmi sofistikovanou kulturní antropologii. Braco Dimitrijević zkoumá vlivy vizuální kultury pomocí netradičních spojení v instalacích, které vyvolávají diskusi o kontextových vazbách, slohových hlediscích, formálních prostředcích a hodnotových systémech v umění.
Svým založením je Braco Dimitrijević konceptuální umělec, nicméně své bohaté umělecké zkušenosti dokáže uplatnit i ve zcela tradičním médiu jakým je malba a socha. Malby konstruuje jako modernistické koláže s viditelnými odkazy ke klasikům moderního umění. Dimitrijević zná úskalí malířského řemesla velmi dobře, neboť první výstavu obrazů realizoval již ve svých deseti letech. V roce 1972 v malbách imitujících malířskou formu drippingu Jacksona Pollocka propojil klasické médium se silným konceptuálním pozadím. V podstatě jako jeden z prvních použil metodu postmoderní apropriace, tak jak ji známe o mnoho let později, například v díle Sherrie Levine nebo Jonathana Monka. Partikulární Dimitrijevićův styl je příznačný nejen v malbách, ale také jeho sochařské dílo rozvíjí podobné principy. Prostorové projekce konceptuálního umění se u Dimitrijeviće dějí v kompilacích bronzových skulptur s hudebními nástroji a kokosovými ořechy. Příběh takto komponovaných soch pak není ničím jiným než individualistickou tezí o míře a účinku kontextové kontinuity. Podobné formální a hlavně obsahové konotace Braco Dimitrijević vytváří již od roku 1976. Jeho nejznámější instalace pod názvem Triptychos Post Historicus jsou sestaveny z mistrovských děl muzejních sbírek, objektů denní potřeby a ovoce. Dimitrijević realizuje tyto instalace v prestižních galeriích, například: Tate Gallery (Londýn), Centre Georges Pompidou (Paříž) a Musée d’Orsay (Paříž). Od roku 1981 pak v rámci performancí s živými zvířaty (lev, tygr, krokodýl, aj.) přetváří statické instalace v živé, organické celky imitující Dimitrijevićův umělecký přístup, který prezentuje jako Culture Statements (nejvíce známou performancí byla výstava v pařížské zoo, 1998).

Dea Orh

Dea Orh - logo

Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail