MOVING IMAGE DEPARTMENT #9: TOUHA V JAZYCE

Nová média 24.10.2018 - 3.2.2019 • Staroměstské nám. 12, Praha, Česká republika

Devátou kapitolou Moving Image Department je „konverzační kus“ per se, v němž se protagonisté/umělci zabývají krajinou jazyka, jeho performativním potenciálem a hranicemi vyjadřování. 

Český umělec Roman Štětina spolu s chorvatským umělcem Damirem Očkem zkoumají chování jazyka, jeho vzorce jednání a schopnost vyvolat akci. Pouštějí se do pátrání po novém slovníku, který by odrážel politiku a gestickou ekonomiku a současně dešifroval struktury touhy prostřednictvím poezie a její revoluční moci; vydávají se hledat možnosti politického a afektivního skryté v básnickém gestu a často zanechávají protagonistu na pokraji fyzického i psychického vyčerpání. Ústřední místo ve Štětinových a Očkových kinematografických sebereferenčních a teatrálních dílech zaujímá performativní já ovlivněné jazykem a mluvním aktem.

Další události

Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail
Výtvarné umění

JÁ-MY

7.12.2023 - 24.2.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. 

Detail