Monika Žáková: Dvojí řešení

Výtvarné umění 30.10.2015 - 19.12.2015 • Krizkovskeho 10, Praha, Česká republika

Metodické kompozice Moniky Žákové dekonstruují konvenční způsoby vizuální a percepční informace.

Její elegantní malba je motivována zájmem o plochu, hloubku a nestálým charakterem prostorové zkušenosti, kterou kontinuálně ohledává. Na plátnech se stírají hranice mezi plochostí a třetím rozměrem a obraz vystavený prostorovou logikou přináší plynulou a rozmanitou alternativu.


Žáková vytváří různorodé konfigurace skrze skládání a vrstvení na základě aditivního přístupu a konfrontuje sebe sama s jejich omezeními. Jedná se o projekci logiky, kterou uchopuje z hlediska vnitřních vazeb a vnímání systematičnosti, ale i transcendentální zkušenosti jako harmonie a rovnocennosti.

Její důmyslně analytická práce se vyznačuje manickou přesností a je motivována vlastní zvědavostí mezi viditelností, iluzí a řemeslnou dovedností. Klade důraz na důležitost provázanosti obsahové a formální stránky práce. Neustále se vrací k otázkám povrchu. Věnuje pozornost vlastnostem použitého materiálu (textura, syrovost papíru), který se skrze otisk pásky nebo rýhy čepele nože dere na povrch a podněcuje smyslový a emocionální zážitek z obrazu. Malby jsou velmi chromaticky náročné.

Jestliže může autorčino dílo zmírnit rozdíl mezi dvourozměrným a třírozměrným stavem bytí, mohlo by také naznačit možnost smazání podobného rozdílu mezi 3D a dalšími rozměry. Tyto malby nejlépe vystihují to, co popisujeme jako místo, kde reprezentace a abstrakce mohou být na určitou chvíli to samé.

Monika Žáková: Dvojí řešení


Další události

Výtvarné umění

Miloš Ševčík – Návraty

9.4.2024 - 29.5.2024
Praha · Galerie ART Concept

Srdečně vás zveme na výstavu s názvem NÁVRATY, která představuje tvorbu malíře a grafika Miloše Ševčíka.

Detail
Užitné umění

V KRÁSE ORNAMENTU

29.3.2024 - 29.5.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Hlavním tématem výstavy je ornament, lidový motiv, zpracovaný různým způsobem, různou technikou.

Detail
Výtvarné umění

Radka Bodzewicz – Reverie

30.4.2024 - 31.5.2024
Olomouc · Galerie Caesar

Kompozice Radky Bodzewicz vtahují do poetického a inspirujícího světa.

Detail
Výtvarné umění

Pojď na výtvarku!

18.4.2024 - 31.5.2024
Opava · Dům umění v Opavě

ZUŠ Opava slaví – výtvarný obor 50. výročí, celá škola pak 100 let od založení. 

Detail
Výtvarné umění

Milan Magni – Stromen Prařez Květice

14.3.2024 - 31.5.2024
Brno · Art Gallery Brno

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Milana Magni v Art Gallery Brno

Detail