Monika Žáková: Dvojí řešení

30.10.2015 - 19.12.2015Výtvarné umění

Metodické kompozice Moniky Žákové dekonstruují konvenční způsoby vizuální a percepční informace.

Její elegantní malba je motivována zájmem o plochu, hloubku a nestálým charakterem prostorové zkušenosti, kterou kontinuálně ohledává. Na plátnech se stírají hranice mezi plochostí a třetím rozměrem a obraz vystavený prostorovou logikou přináší plynulou a rozmanitou alternativu.


Žáková vytváří různorodé konfigurace skrze skládání a vrstvení na základě aditivního přístupu a konfrontuje sebe sama s jejich omezeními. Jedná se o projekci logiky, kterou uchopuje z hlediska vnitřních vazeb a vnímání systematičnosti, ale i transcendentální zkušenosti jako harmonie a rovnocennosti.

Její důmyslně analytická práce se vyznačuje manickou přesností a je motivována vlastní zvědavostí mezi viditelností, iluzí a řemeslnou dovedností. Klade důraz na důležitost provázanosti obsahové a formální stránky práce. Neustále se vrací k otázkám povrchu. Věnuje pozornost vlastnostem použitého materiálu (textura, syrovost papíru), který se skrze otisk pásky nebo rýhy čepele nože dere na povrch a podněcuje smyslový a emocionální zážitek z obrazu. Malby jsou velmi chromaticky náročné.

Jestliže může autorčino dílo zmírnit rozdíl mezi dvourozměrným a třírozměrným stavem bytí, mohlo by také naznačit možnost smazání podobného rozdílu mezi 3D a dalšími rozměry. Tyto malby nejlépe vystihují to, co popisujeme jako místo, kde reprezentace a abstrakce mohou být na určitou chvíli to samé.03.01.2017 - 18.02.2017Jan Tichý / Mříž
22.01.2016 - 22.02.2016Jan Pfeiffer
30.10.2015 - 19.12.2015Monika Žáková: Dvojí řešení
28.05.2015 - 25.07.2015Pavla Sceranková / Veritas
08.01.2015 - 31.01.2015Václav Kopecký / Zkamenělina Petrification
23.10.2014 - 13.12.2014Vojtěch Fröhlich & Sebastian Stumpf
27.08.2014 - 01.10.2014LEGACY curated by Claire Breukel
07.06.2014 - 19.07.2014Hynek Alt - Rozklad systémů
25.01.2014 - 08.03.2014Daniel Vlček

Monika Žáková: Dvojí řešení - www.iUmeni.cz (30.10.2015)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Vesmír umění

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder