MK² Museum Kampa v Moravském Krumlově

Výtvarné umění 1.1.2022 - 31.12.2030 • U Sovových mlýnů 503/2, Praha, Česká republika

Stálá expozice Musea Kampa v Moravském Krumlově

Více informací

Museum Kampa založila na začátku milénia sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Během svého života v exilu paní Meda společně se svým manželem Janem Mládkem soustavně podporovala nonkonformní umělce z tzv. východního bloku. Díky svému entuziasmu a vkusu shromáždila největší soukromou sbírku obrazů a kreseb Františka Kupky a početnou kolekci českého a středoevropského poválečného umění, které se staly základem sbírky Musea Kampa. Paní Meda se zaujetím sledovala jak autory zaměřené na figuraci, tak představitele abstrakce. Oslovovala ji díla založená na geometrii a minimalismu, stejně jako práce expresivní a vířící barvami. Nikdy ji nezajímaly stylové škatulky, ale za určující považovala uměleckou kvalitu. V tomto duchu paní Meda rozšiřovala své sbírky i po návratu ze Spojených států do Prahy a v této tradici Museum Kampa pokračuje i poté, co Meda Mládková na jaře roku 2022 ve věku nedožitých 103 let zemřela. Výstava mk2 je pestrou „ochutnávkou“ uměleckých děl ze sbírek musea. Představuje soubor obrazů a soch předních osobností české neoficiální scény z období 60. až 80. let (jako jsou Adriena Šimotová, Karel Nepraš či Stanislav Kolíbal), ale také díla exilových autorů (např. Ludmily Seefried-Matějkové nebo Zbyňka Sekala), práce umělců z regionů (Jindřicha Bošky nebo Františka Dörfla) i díla výrazných současníků (Jana Merty, Petra Veselého nebo Josefa Achrera). Kolekce obrazů a soch těchto slavných nebo naopak opomíjených osobností utváří živou, mnoha styly protkanou strukturu, která odhaluje pestrost a vnitřní souvislosti naší výtvarné scény. Nechť tato komorní, avšak emočně bohatá expozice mk2 připomene obdivuhodnou činnost paní Medy Mládkové a pro návštěvníky Moravského Krumlova se stane inspirací k prohlídce pražských Sovových mlýnů, kde Museum Kampa sídlí a pořádá krátkodobé výstavy.

MK² Museum Kampa v Moravském Krumlově


Další události

Výtvarné umění

KEES VISSER

3.5.2024 - 14.6.2024
Mikulov · Galerie Závodný

Výstava Keese Vissera v Galerii Závodný v Mikulově je vystavěna na jednoduchém konceptu: umožnit návštěvníkům zážitek z čistého a minimalistického pro …

Detail
Výtvarné umění

Výstava na zámku Belcredi

15.6.2024
Brno · Ateliér Studánka

Jednodenní happening – Velkolepá výstava představí díla všech, kteří Ateliér Studánka navštěvují. Zahájení na nádvoří zámku v 15 hodin.

Detail
Výtvarné umění

CRASHTEST 13: REALITY CHECK

10.5.2024 - 15.6.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava vzniká pod záštitou kurátorského semináře CRASHTEST na ÚDKU KTF Univerzity Karlovy ve spolupráci s galerií Jilská 14.

Detail
Výtvarné umění

Jiří Slíva – Franz Kafka v grafice

6.5.2024 - 15.6.2024
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Kafku mě baví číst stále znovu. Říkám ‘baví’, a přitom si uvědomuji výrok Milana Kundery, že Kafka pro nás netrpěl, Kafka se pro nás bavil…

Detail
Výtvarné umění

Prostor pro světlo - Eva Brodská

2.5.2024 - 15.6.2024
Praha · Entrance Gallery

První výstava nové sezóny v galerii Entrance představí výběr děl z dlouholeté a koncentrované tvorby paní Evy Brodské.

Detail