Miloš Šejn - N M H T Í

27.02.2020 - 27.03.2020Výtvarné umění

v názvu výstavy poukazuje k důležité složce tvůrčího přístupu Miloše Šejna – a sice k práci s jazykem

Od počátku 80. let se objevují v jeho tvorbě tělesné kresby a malby, doprovázené zvukovým, verbálním projevem. Historický předobraz patrně odkazuje k některým principům avantgardních tendencí počátku 20. století propojujících poezii s výtvarným uměním. Možnosti této symbiózy však autor rozvíjí zcela osobitým způsobem, který jej volně propojuje zejména s tradicí akčního a konceptuálního umění, body artu a land artu. Také v jeho tvorbě hraje důležitou roli pohyb a procesualita, místo, prostor a čas a také práce s tělem. Princip pohybu umělce v sepětí se vznikem díla v čase je pak např. za kresbami a filmovým záznamem paralelně vznikajících během chůze. Ekvivalentem zmíněných procesuálních kreseb a videí jsou obrazy Miloše Šejna z několika posledních let. V nich má vedle časových souřadnic důležitou roli výběr míst, k nimž si vytvořil ryze osobní citové pouto a k nimž se opakovaně vrací jako ke krajině svého života. Umělcův kontakt s krajinou má doslova fyzický charakter, do obrazů totiž vstupuje prostřednictvím vlastního těla. Dalo by se dokonce říci, že jeho prožitek z místa se odvíjí ve velmi intimním, takřka erotickém modu. Tyto asociace může vyvolávat i skutečnost, že materiálem mnohých obrazů je plátno s pamětí těla, prostěradla s „vráskami“ života. Napnutá v rámu je pak můžeme číst jako neopakovatelné intimní stopy příběhů, v nichž svou tvůrčí roli zanechaly všechny situační momenty: vedle morfologie krajiny a malby tělem i materiál, který na „malířském plátně“ ulpěl – tráva, hlína, květiny, větvičky, peří… V jistém smyslu bychom mohli Šejnovy obrazy označit za jakési časové „konzervy“ konkrétních objektivních reálií a subjektivních emocí a prožitků, zachycení poetiky místa a pomíjivé chvíle.27.02.2020 - 27.03.2020Miloš Šejn - N M H T Í
21.01.2020 - 21.02.2020Jaromír Šimkůj - V tunelu nekreslím
28.11.2019 - 11.01.2020Vendula Chalánková - Silné portfolio (Zamluveno prodáno)
23.10.2019 - 22.11.2019Pavel Korbička - Horizonty světla
23.05.2019 - 25.06.2019Michal Škoda - Čas v černé
10.04.2019 - 11.05.2019Václav Kočí / Řeky
27.02.2019 - 30.03.2019Na počátku bylo..., 
14.11.2018 - 19.12.2018Lubomír Typlt / Přineseš mi ze všech sirek fosfor
26.09.2018 - 03.11.2018Pavel Hayek - 2017/2018
11.07.2018 - 15.09.2018BOHUMÍR MATAL / Přirozený svět
13.09.2018Křest katalogu výstavy Bohumíra Matala
29.05.2018 - 30.06.2018Anna Klimešová / Takto už to nebude
24.04.2018 - 19.05.2018Expozice 2/2018
21.03.2018 - 14.04.2018Petr Veselý / Podívám se pod tu starou lavici vzadu, všechno tam je
16.01.2018 - 10.02.2018Samuel Paučo – Znak

Miloš Šejn - N M H T Í - www.iUmeni.cz (27.02.2020)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Muzea Vysočina Havlíčkův Brod

Knižní novinka

Prostor Zlín - PZ  1/2023

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder