Michal Cimala TRASH TIME (Don´t Run!)

15.09.2017 - 05.11.2017Výtvarné umění

Trafo Gallery výstavou Trash Time (Don´t Run!) zpřítomňuje příčný řez současnou tvorbou Michala Cimaly. Je sondou do času, před kterým se neutíká, protože není kam.

Michal Cimala (nar. 1975) patří mezi autory propojené bezprostředně se svou dobou. V sochařské a malířské práci tematizuje nadšení i úzkosti ze současnosti, která je předobrazem nejisté budoucnosti. Ta může být očima Cimaly čímkoliv mezi progresivním technologickým zázrakem, lidskou apokalypsou a vyprahlou pustinou. Umění a celá kultura jsou, zdá se napadeny jakýmsi rozkladným virem, který umrtvuje živé a zživotňuje anorganické. Ožívají tu robotická těla, antropomorfní stroje, fantomatické vzpomínky na budoucnost. Skutečný lidský rozměr se ale z imitačního systému vytrácí. Kultura se transformuje v technologickou reprodukční mašinérii zahlcující svět odpadem, kterým se stávají dějiny samotného únavného reprodukování.Michal Cimala TRASH TIME (Don´t Run!) - www.iUmeni.cz (15.09.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Art+Antiques 2017/9

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder